Samenvatting

Wilt u de maximale geluidsbelasting weten die geldt voor bedrijven op uw bedrijfsterrein? Bijvoorbeeld omdat u een omgevingsvergunning voor het milieu wilt aanvragen. U kunt het zonebeheersysteem opvragen bij de provincie Fryslân.

Uw bedrijf kan alleen een omgevingsvergunning voor het milieu krijgen als de geluidsbelasting binnen de grenswaarden ligt. Om de geluidsbelasting te toetsen is er voor ieder industrieterrein een zonebeheersysteem beschikbaar. Met dit zonebeheersysteem kijkt de provincie of de geluidsbelasting van uw bedrijf voldoet aan de gestelde grenswaarden. Het zonebeheerplan geeft aan hoeveel ruimte er nog is voor meer geluid op zo’n industrieterrein.

Contact

U kunt het zonebeheerplan en het zonebeheersysteem opvragen bij de provincie Fryslân. Soms houdt de gemeente de zonebeheersystemen bij. Dan kunt u het zonebeheerplan en het zonebeheersysteem bij de gemeente opvragen. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons klantencontactcentrum, zij helpen u graag.

Wet- en regelgeving

Wet milieubeheer(eksterne link)
Wet geluidhinder(eksterne link)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(eksterne link)

Meer informatie

Omgevingsloket online(eksterne link)