Samenvatting

Wilt u werkzaamheden verrichten in, om of aan een provinciale vaarweg? U moet hiervoor een ontheffing aanvragen. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie Fryslân.

De provincie Fryslân kan vaarwegen in eigen beheer hebben. Als u aan 1 van deze vaarwegen werkzaamheden wilt verrichten, dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. De ontheffing geldt alleen voor provinciale besluiten en verboden. Bij werkzaamheden kunt u denken aan het aanleggen van oevervoorzieningen en insteekhavens. De bepalingen richten zich onder andere op de bescherming en het gebruik van de vaarweg.

Voorwaarden

U vraagt ontheffing aan als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • u wilt werkzaamheden uitvoeren binnen het beheergebied van een vaarweg ( zoals het aanbrengen van kabels en leidingen);
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie Fryslân.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie. Voor meer informatie neemt  u contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Termijn

De provincie Fryslân neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling).