Ver van mijn bed? Welnee. Als je van huis gaat en je stapt op de bus, rijdt over een N-weg, een museum bezoekt, wandelt door de natuur of een stukje vaart, dan is de kans groot dat je meerdere keren werk van de provincie tegenkomt.

Provinciale Staten (PS) zijn het hoofd van de provincie. Ze vertegenwoordigen alle stemgerechtigde inwoners van Fryslân, bepalen in grote lijnen wat er in onze provincie gebeurt en controleren of Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie) het vastgestelde beleid goed uitvoeren. PS beslist over veel belangrijke onderwerpen, zoals natuur en onderwijs van/in de Friese taal, milieu en verkeer en vervoer.

De vergaderingen van Provinciale Staten en andere momenten dat de Staten elkaar ontmoeten kun je live(eksterne link) op internet volgen of later terugzien. Je bent ook altijd welkom bij de vergaderingen.

Weten hoe Provinciale Staten werken? Bekijk onderstaande video.

Een dagje meelopen met Provinciale Staten?

Van dichtbij meemaken hoe de statenleden omgaan met belangrijke zaken in de provincie Fryslân? En benieuwd naar de gang van zaken in het Provinsjehûs? Meld je dan aan als Gast van de Staten.

Kruip in de huid van een Statenlid

Voor middelbare en hoge scholen is er een divers aanbod. Je kunt een gastles volgen, meedoen aan een jongerendebat en het provincie- of Statenspel spelen.

Het Provinciespel is een interactieve bijeenkomst waarbij jongeren de provincie Fryslân inrichten. Niet met woorden, maar met daden! Tijdens het spel ligt midden in de Statenzaal – de officiële vergaderzaal van Provinciale Staten - een plattegrond van Fryslân met daarop enkele grote plaatsen en wegen. Deel dat maar eens met elkaar in!

Of kruip in de huid van een Statenlid en speel het Statenspel met minimaal achttien personen. Het Statenspel is een manier om kennis te maken met de provinciale politiek. Zo kun je zelf ervaren hoe het is om Statenlid te zijn en om belangrijke beslissingen voor Fryslân te nemen.

Ontmoet en beleef