Met jouw stem kun je veel bereiken, dus… geef Fryslân jouw kleur op woensdag 15 maart!

Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht. Wie 18 jaar of ouder is, kan zich ook verkiesbaar stellen. Dit is het passief kiesrecht.

Op 15 maart kiezen we samen de Provinciale Staten van Fryslân. Provinciale Staten bepalen op onderdelen wat er in onze provincie gebeurt. Ze nemen besluiten over veel belangrijke onderwerpen en geven daar ook geld aan uit. Met jouw stem bepaal je dus mede wat er met het provinciale geld gebeurt. Meer openbaar vervoer? Veel banen? Meer natuur? Investeren in meer duurzame energie? Wat vind jij belangrijk?

Door te stemmen beslis je mee over de toekomst van Fryslân.

Eén stem, twee keer effect

Een stembiljet invullen duurt gemiddeld minder dan 20 seconden. In die korte tijd stem jij mee over vier jaar provinciaal beleid. Maar dat niet alleen. Jouw stem heeft óók invloed op de landelijke politiek: de Provinciale Staten van alle provincies kiezen samen namelijk de leden van de Eerste Kamer. Dat gebeurt op dinsdag 30 mei 2023. Eén keer stemmen (op 15 maart voor Provinciale Staten) heeft dus twee keer effect!