Samenvatting

De Wet natuurbescherming garandeert de bescherming van waardevolle en kwetsbare natuurgebieden en de in het gebied voorkomende belangrijke soorten. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de Natura 2000-gebieden.Wilt u een project realiseren of activiteiten verrichten in of dichtbij een Natura 2000-gebied? En heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van het gebied? Dan vraagt u een vergunning aan bij de provincie Fryslân.

Heeft u tevens een omgevingsvergunning nodig voor andere onderdelen zoals milieu, bouwen of strijdig gebruik? Dan kunt u er ook voor kiezen om het onderdeel gebiedsbescherming te laten ‘aanhaken’ bij de omgevingsvergunning.

Informatie en aanvragen

Op de pagina Wet natuurbescherming - Gebiedsbescherming vindt u meer informatie en een aanvraagformulier.

Meer informatie

Wilt u weten waar de Natura 2000-gebieden liggen in Fryslân, kijkt u dan op de Natura 2000 pagina van onze website.