Samenvatting

De provincie Fryslân kan vaarwegen in eigen beheer hebben. Als u van plan bent om een viaduct of een brug over een van deze vaarwegen te plaatsen, dan moet u hiervoor een vergunning of ontheffing aanvragen bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Wanneer u in, onder of over het water wilt gaan bouwen, is het verstandig eerst te controleren wie de eigenaar van deze vaarweg is. De provincie Fryslân kan openbare vaarwegen in eigen beheer hebben. U moet dan bij de provincie Fryslân een vergunning of ontheffing aanvragen. Het gaat hierbij om bouwwerken als viaducten of bruggen, maar ook een eenvoudige aanlegsteiger, een insteekhaven of tuinhuisjes.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een aanvraag zijn onder andere:

  • U bent belanghebbende, dat wil zeggen u wilt een bouwwerk of activiteit verrichten in, onder of over een vaarweg;
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie Fryslân;
  • Het te maken bouwwerk belemmert de scheepvaart niet en brengt de instandhouding van de vaarweg (oevers en doorstroming) niet in gevaar.

Contact

U vraagt de vergunning of ontheffing aan bij de provincie Fryslân.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link).

Wet- en regelgeving

Provinciale vergunning waterwegen