Samenvatting

Op het water gelden regels over wat u mag vervoeren en hoe groot een schip mag zijn. Wilt u bijzondere goederen vervoeren over een vaarweg, zoals over een kanaal of een rivier? Of wilt u varen met een schip dat groter is dan toegestaan? Dan vraagt u een vergunning aan bij het Digitaal loket bijzonder transport (DLBT).

Omschrijving

U heeft een vergunning kanalenreglement van de provincie nodig als u provinciale waterstaatswerken of provinciale kanalen wilt:  bouwen aanleggen opnieuw leggen herbouwen veranderen buiten gebruik stellen opruimen  Voorbeelden van waterstaatswerken zijn bruggen, aanlegsteigers, oevervoorzieningen of insteekhavens. Voor u gaat bouwen, kunt u het beste eerst controleren wie de eigenaar van een vaarweg is. Ook als u een ligplaats wilt innemen met een vaartuig of ponton op een provinciale vaarweg, dient u hiervoor een verzoek om ontheffing in bij de provincie.

Aanpak

Om een vergunning kanalenreglement aan te vragen, geeft u door:  

  • naam;
  • adres;
  • woonplaats;
  • omschrijving van het uit te voeren bouwwerk;
  • bouwtekeningen;
  • situatieschets 

Voorwaarden

De provincie beoordeelt per geval of zij een vergunning verleent. Hieraan kan zij voorschriften verbinden om bijvoorbeeld te voorkomen dat de scheepvaart hinder ondervindt van de waterstaatswerken.

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

U vraagt de vergunning voor het uitvoeren van de werkzaamheden bij provinciale vaarwegen aan bij de provincie.