Samenvatting

Veel activiteiten produceren stikstof, zoals het aanleggen van wegen, mestvergisting en veehouderijen. Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur en de beschermde Natura 2000-gebieden. Daarom heeft u een natuurvergunning of een andere toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten waar stikstof bij vrijkomt.

Informatie en aanvragen

Op de pagina Stikstof vergunning | Fryslan, vindt u informatie over stikstof in relatie tot de vergunningverlening in Fryslân.  

Meer informatie

Meer informatie of antwoorden op vragen in relatie tot het stikstof vraagstuk in de provincie Fryslân kunt u vinden op de pagina Stikstof | Fryslan.