Scholen en instellingen in Fryslân kunnen subsidie aanvragen voor een verblijf bij een groepsaccommodatie of bij een Friese onderneming die groepsexcursies in Fryslân aanbiedt. Vanaf 15 juni 2021 tot 1 november 2021 kunnen er aanvragen worden ingediend.

Informatie over de subsidieregeling

Subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs of een instelling voor MBO, HBO fo WO voor:

 1. Verblijf in een groepsaccommodatie;
 2. Een groepsexcursie in de buitenlucht met een educatief karakter.

De activiteiten moeten plaatsvinden in Fryslân. Het subsidieplafond voor deze regeling betreft € 500.000,-.

De volgende kostenposten zijn niet subsidiabel:

 1. Kosten van maaltijden en dranken, anders dan die aangeboden door de groepsaccommodatie;
 2. Vervoerskosten;
 3. Personeelskosten;
 4. Kosten voor deelname van een begeleider aan een groepsexcursie;
 5. Kosten voor tickets of toegangskaarten (een groepsexcursie die louter bestaat uit vermaak, zoals bijvoorbeeld paintballen, lasergamen, karten, midgetgolfen, adventure park, mountainbike/quad/segway/step rijden etc.,  komt niet in aanmerking voor subsidie);
 6. Kosten voor de aanschaf van producten, anders dan educatieve lesmaterialen ten behoeve van een groepsexcursie;
 7. Kosten van verzekeringen;
 8. Kosten voor het opstellen van de subsidieaanvraag.

Voor de overige informatie wordt verwezen naar de SubsidieregelingLeest u deze voor indiening van de aanvraag goed door, om teleurstellingen te voorkomen. Let op: de regeling is vanaf 2 september 2021 gewijzigd en het aanvraagformulier ook. U dient het nieuwe aanvraagformulier vanaf nu te gebruiken.

Subsidiebedrag

De maximale aan te vragen subsidie betreft 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per (vestiging van een) school of instelling. Daarbij geldt een maximum van € 50 per leerling/student/begeleider per overnachting. Voor een groepsexcursie is dat per leerling of student € 30. 

Denkt u er aan dat er een onderbouwing van de kosten meegestuurd moet worden met de aanvraag in de vorm van een offerte of opdrachtbevestiging?

Wij wijzen u ook graag op No Moarn – Toerisme Collectief Friesland (tcf.frl)

Waar?

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het beschikbare aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
 3. Vul de antwoorden in
 4. Print het formulier uit
 5. Onderteken het formulier
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
 7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie.

Veelgestelde vragen

Wie mag subsidie aanvragen en de aanvraag ondertekenen?

Alleen scholen en instellingen in Fryslân kunnen de subsidie aanvragen. Om te bepalen wie er rechtsgeldig mag ondertekenen heeft u het uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) nodig. Op het uittreksel van de KvK staan de bestuurders genoemd die de aanvraag mogen doen. Een bestuurder kan een medewerker van de school machtigen om de aanvraag te doen, dan moet er een bewijs van machtiging worden toegevoegd aan de stukken bij de aanvraag. 

Welke kosten zijn subsidiabele kosten?

Kosten die wel subsidiabel zijn:

a. Verblijf van leerlingen en studenten in een groepsaccommodatie, tot een maximum van 4 nachten;

b. Verblijf van begeleiders in een groepsaccommodatie, tot een maximum van 4 nachten, met dien verstande dat maximaal voor 1 begeleider per 5 leerlingen of studenten subsidie wordt verleend;

c. Kosten van maaltijden en niet alcoholische dranken, die binnen het arrangement van de groepsaccommodatie vallen.

d. Een groepsexcursie voor leerlingen of studenten.

e. Bij een annulering zijn in bepaalde gevallen ook subsidiemogelijkheden.

Hoe berekent u het gevraagde bedrag?

Het gevraagde subsidiebedrag is ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per vestiging. U kunt dit als volgt berekenen.

Voorbeeld:

De middelbare school uit Heerenveen gaat op werkweek naar Bakkeveen met 28 leerlingen en 2 leraren. De offerte is als volgt opgesteld:                      

Verblijf in groepsaccommodatie “Appel”

 

30 personen

Verblijf 3 nachten voor 30 personen

€ 15,- p.p.p.n

€ 1.350

Toeristenbelasting

€   1,- p.p.p.n

€      90

Ontbijtservice

€   5,- p.p.p.n

€    450

Schoonmaak kosten

 

€    160

Dagtocht met de boswachter op maandag

€ 10,- p. leerling

€    280

Totaal offerte (incl. BTW)      

 

€ 2.300

De aanvraag wordt ingevuld voor het verblijf in de groepsaccommodatie en voor een groepsexcursie.

De kosten per persoon per nacht worden € 2.050/ (3*30) = € 22,77

De wandeling met de boswachter valt onder de groepsexcursie deze kost € 280 en komt neer op    € 280 / 28 leerlingen= € 10,- per persoon (begeleiders mogen gratis mee)

Dit betekend dat als subsidiabele kosten wordt ingevuld € 2.330,-.

En als aangevraagde subsidie € 2.330 *80% = € 1.864,-

 

Omschrijving van de in de aanvraag genoemde activiteiten

Totale kosten uit begroting

Subsidiabele kosten

Aan te vragen subsidiebedrag

1

Groepsaccommodatie Appel

€ 2.050,-

€ 2.050,-

€ 1.640,-

2

Groepsexcursie met boswachter

€    280,-

€    280,-

€    224,-

 

Totaal

€ 2.330,-

€ 2.330,-

€ 1.864,-

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.