Het Veenatelier van Places of Hope is de winnaar van de Anita Andriesenprijs 2021. De initiatiefnemers ontvangen bloemen en een bedrag van € 10.000 om een maatschappelijke activiteit te organiseren. Landschapsarchitect Peter de Ruyter, hoofdontwerper van het Veenatelier, ontving de prijs vanmiddag bij het Weidumer Hout, uit handen van gedeputeerde Douwe Hoogland.

Het gekozen thema voor 2021 is: de impact van ontwerpkwaliteit, samengevat in het woord Ontwerpkracht. Uit vijf sterke inzendingen volgden twee genomineerden: Staatsbosbeheer en het Veenatelier. De jury heeft unaniem gekozen voor de winnaar Veenatelier, vanwege de maatschappelijke impact en de stuwende rol voor ontwerp van dit initiatief. “Het overstijgende karakter en de voorbeeldfunctie van het Veenatelier geven de doorslag.” Het Veenatelier is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK door Jandirk Hoekstra (atelierleider), Peter de Ruyter (hoofdontwerper), Sant en Co, Wageningen Economic Research met inbreng en medewerking van vele anderen.

Jury

De jury bestond in 2021 uit: Sandra van Assen - stedenbouwkundige en architect en juryvoorzitter, Ankie Boomstra – kunst- en architectuurhistoricus, Bertus de Jong - landschapsarchitect en adviseur voor ruimtelijke kwaliteit, Matthijs Dijkstra - landschapsarchitect en Jelle de Jong - architect.

De Anita Andriesenprijs is door de provincie Fryslân in het leven geroepen om het behoud en de ontwikkeling van Ruimtelijke Kwaliteit een impuls te geven. Met de prijs wil de provincie Fryslân aandacht geven aan het belang van Ruimtelijke Kwaliteit en het onder de aandacht brengen bij de inwoners. Het is de vierde keer dat de provincie Fryslân de Anita Andriesenprijs toekent.