Inschrijven voor congres kan tot 8 oktober 

Op dinsdag 12 oktober is het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Bodem als Basis’ op het Ecomunitypark in Oosterwolde. Op 13 en 14 oktober volgt het Engelstalige programma ‘The Added Value of the Organic Farmer’. Inmiddels hebben zich al veel belangstellenden voor het congres met sprekers, discussie, demonstraties en tientallen workshops aangemeld. Gratis inschrijven voor (een van) de drie dagen kan nog tot en met 8 oktober via www.toekomstbestendigboerennoordnederland.nl. Dat geldt ook voor bedrijfsbezoeken, waarvoor beperkte ruimte is.

Er komen vanaf 2023 veel veranderingen op de landbouwsector af als het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in werking treedt. De vraag is welke kansen dit oplevert voor agrariërs. Het vergroenen van de bodem zal in ieder geval belangrijker worden. Dat en veel meer onderwerpen komen aan bod op het driedaagse congres. Deelnemers krijgen praktische handvatten van deskundigen en inspirerende voorbeelden aangereikt om veranderingen om te zetten in kansen.

Op 12 oktober begint de dag met gezaghebbende sprekers. Het programma bestaat verder uit een rondetafeldiscussie en meer dan 20 bodembeleefsessies en demonstraties op het terrein van Ecostyle. ‘s Middags zijn er drie ronden workshops met 24 verschillende onderwerpen. Daarnaast kan er apart worden ingeschreven voor negen bedrijfsbezoeken van uiteenlopende agrarische bedrijven in het Noorden. De volgende, internationale congresdag kent een vergelijkbaar programma met sprekers en ook bedrijfsbezoeken waarvoor aparte aanmelding nodig is. Het is ook deels online te volgen. Vijftien Engelstalige online workshops staan gepland voor de laatste dag, 14 oktober.

Aanmelding

Het landbouwcongres is niet alleen bedoeld voor boeren, maar voor alle betrokkenen bij de landbouwsector. Organiserende partijen zijn naast het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, de leden van het kernteam van de Soil Food Week: Avalon, Kenniscentrum Bodem en Symphony of Soils in samenwerking met het project Meerwaarde van de Bioboer. Het volledige programma is te vinden op www.toekomstbestendigboerennoordnederland.nl. Aanmelding kan via deze website.