Aanvragen vergunning bijzonder transport/ontheffing varen met bovenmaats schip.

Wanneer ontheffing aanvragen?

Een schip of een samenstel mag niet deelnemen aan de scheepvaart, indien de lengte, de breedte, de hoogte boven water, de diepgang, de manoeuvreerbaarheid of de snelheid van dit schip of dit samenstel niet verenigbaar zijn met de karakteristiek en met de afmetingen van de vaarweg en van de kunstwerken.

Kijk op onze vaarwegentabel welke maximale afmetingen en aanvullende voorwaarden van toepassing zijn per vaarweg. 

U kunt de vaarwegentabel hier opvragen. Graag in het onderwerp vermelden dat het om de vaarwegentabel gaat.

Toch nog twijfel of u wel of niet een aanvraag voor een ontheffing moet indienen, dan kunt u uw vraag mailen naar: scheepvaart@fryslan.frl.

Vergunning bijzonder transport

De nadere omschrijving van wat een bijzonder transport is, kunt u vinden in artikel 1.21 van Binnenvaartpolitiereglement (Bpr) en Rijnvaartpolitiereglement (Rpr). Voor de specifieke regels kunt u contact opnemen scheepvaart@fryslan.frl

Ontheffing varen met bovenmaatse schepen

Bovenmaats schip: schip, behorende tot een daartoe door de bevoegde autoriteit aangewezen categorie van schepen, die in hun manoeuvreerbaarheid zijn beperkt, doordat zij ten gevolge van hun diepgang of hun lengte gebonden zijn aan een bepaald gedeelte van de vaarweg;

  • Ontheffing bovenmaatse schepen alleen op provinciale vaarwegen:

Aanvragen

 

  • Vergunning bijzonder transport alleen op provinciale vaarwegen:

Aanvragen

 

  • Vergunning bijzonder transport waar sprake is van meerdere vaarwegbeheerders:

Aanvragen

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een vergunningsaanvraag indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.