Er is veel om te doen, het meten en monitoren van stikstof. Daarom organiseert provincie Fryslân een bijeenkomst op dinsdag 13 september van 19:30 – 22:00 uur. Deze bijeenkomst is voor iedereen die dat wil digitaal te volgen. Tijdens de bijeenkomst zullen drie deskundigen (extern) informatie en uitleg geven over het meten en monitoren van stikstof, toegespitst op de huidige situatie in Fryslân.

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

 • 19:20               Teams link wordt gestart
 • 19:30               Introductie door mevr. Irene van Dorp & dhr. Henk Smit
 • 19:40               Opening bijeenkomst door gedeputeerden Klaas Fokkinga en Douwe Hoogland
 • 19:50               Presentatie door dhr. professor emeritus Leen Hordijk
 • 20:25               Presentatie door dhr. professor emeritus Han Lindeboom
 • 21:00               Presentatie door dhr. professor emeritus Rudy Rabbinge
 • 21:35               Afsluiting door gedeputeerden Klaas Fokkinga en Douwe Hoogland
 • 21:45               Afronding door mevr. Irene van Dorp & dhr. Henk Smit
 • 22:00               Einde

Bijeenkomst digitaal bijwonen(externe link)

Lukt het niet om de link te openen? Neem dan contact op met Niels Geelhoed via telnr. 0317-465439

De sprekers stellen zich graag alvast aan u voor:

 • Terugblik bijeenkomst meten & monitoren stikstof

  Op dinsdagavond 13 september organiseerden we een bijeenkomst over het meten & monitoren van stikstof. Leen Hordijk, Han Lindeboom en Rudy Rabbinge deelden hun ervaringen, kennis en visie op het onderwerp.

  Logo Provincie Fryslan
 • Irene van Dorp

  Avondvoorzitter | Als adviseur bij Wing ben ik op mijn best wanneer ik complexe, maatschappelijke vraagstukken met meerdere partijen mag begeleiden.

 • Henk Smit

  Avondvoorzitter | Wat mij boeit als partner bij Wing zijn processen met bestuurlijke spanning, het vertrouwen scheppen tussen stakeholders en het creëren van ruimte voor creativiteit en vernieuwing.

 • Prof.dr. Leen Hordijk

  Spreker | Voormalig directeur van het IIASA, dat wetenschappelijk onderzoek doet op tal van terreinen die het thema duurzaamheid raken. Daarnaast is hij hoogleraar met buitengewoon verlof van de Wageningen Universiteit.

 • Prof.dr. Han Lindeboom

  Spreker | Emeritus-hoogleraar ecologie en waterbeheer aan de Wageningen Universiteit en heeft de ‘Focusgroep Stikstof’ mede opgericht.

 • Prof.dr.ir. Rudy Rabbinge

  Spreker | Is een Nederlands agronoom, politicus en hoogleraar aan de Wageningen Universiteit.

 • Gedeputeerde Klaas Fokkinga

  Spreker | Gedeputeerde van de provincie Fryslân met o.a. in zijn portefeuille; agrarisch Fryslân, landbouw en de aanpak stikstof. Bestuurder en politicus van de FNP.

 • Gedeputeerde Douwe Hoogland

  Spreker | Gedeputeerde van de provincie Fryslân met o.a. in zijn portefeuille; water, bodem, natuur en biodiversiteit. Bestuurder en politicus van de PvdA.

De bijeenkomst wordt georganiseerd via Teams en wordt opgenomen zodat deze op een later moment terug te zien is. Meer informatie over de Friese aanpak stikstof leest u op www.fryslan.frl/stikstof. Daar kunt u binnenkort ook deze bijeenkomst en de antwoorden op vragen die gesteld zijn in de chat terugvinden.

Graag tot ziens op dinsdag 13 september om 19:30 uur!