Europa

Ynternasjonale projekten

Europeeske projekten fan de provinsje Fryslân 

Link

Kundskip Europa

Ynformaasje oer de gearwurking mei Europa en Europeeske wetjouwing

Link

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.