De afdeling Bestuurszaken is verantwoordelijk voor het optimaal ondersteunen van bestuur en directie van de provincie Fryslân. Zij heeft een divers takenpakket dat is opgedeeld in de onderdelen Juridische zaken, Kabinet, Interbestuurlijk toezicht, Financieel toezicht, Bestuurlijke organisatie en enkele ondersteunende functies. Het betreft een team bestaande uit de volgende onderdelen: interbestuurlijk toezicht (IBT), financieel toezicht, GS-secretariaat, chauffeurs en enkele specialistische functies zoals functionaris gegevensbescherming, CISO en Archief.

De afdeling Bestuurszaken is bezig om met een versterkte inzet ten aanzien van de kwaliteit van het openbaar bestuur (KOB) bij te dragen aan krachtig, modern openbaar bestuur in de provincie Fryslân. Inwoners en samenleving mogen rekenen op goed openbaar bestuur waarbij sprake is van een effectief samenspel tussen overheden bij het oppakken van maatschappelijke opgaven en kansen, waarbij bij beleidsvorming (en -uitvoering) op alle niveaus wordt gewerkt aan het bevorderen van draagvlak en participatie.

Inhoud van de functie
Ynhâld fan de funksje

Jij zorgt op ons kantoor in Leeuwarden dat de toezicht- en ondersteuningswerkzaamheden op rolletjes lopen én dat jouw collega’s werken in een prettige omgeving waarin zij gezien worden.

Je stuurt een van de teams van de afdeling Bestuurszaken aan. Binnen jouw team, dat uit 24 medewerkers bestaat, zijn zowel toezicht- als ondersteuningswerkzaamheden gecombineerd. Gelukkig beweeg jij je probleemloos in een omgeving die aan verandering onderhevig is. Aan jou de taak om in deze context de medewerkers van jouw team zo goed mogelijk te begeleiden bij hun werk en te faciliteren in hun ontwikkeling. Hierbij focus je op het beoogde resultaat, zonder de relatie uit het oog te verliezen.

In jouw functie richt jij je op de begeleiding van zowel de individuele medewerker als het team als geheel. Hierbij ben je koersvast en zichtbaar aanwezig, als een rots in de branding. Ook neem je het voortouw bij zaken en voer je met je kritische denkvermogen veranderingen door die leiden tot betere resultaten. Dit doe je niet alleen, maar in nauwe samenwerking met je collega’s. Verder draag je bij aan een prettige werkomgeving waarin medewerkers zich niet alleen veilig en vertrouwd voelen, maar waarbij je ook het beste in ze losmaakt. Daarnaast werk je continu aan je eigen ontwikkeling. Hiermee ben je een voorbeeld voor jouw medewerkers. Tot slot is een hechte samenwerking met collega-teamleiders voor jou vanzelfsprekend. Je bent ervan overtuigd dat je alleen op die manier de gewenste resultaten kunt behalen en de kwaliteit en efficiëntie van processen kunt verbeteren.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je in een dynamische omgeving aan de slag gaat waarin de belangen voor de samenleving groot zijn;
 • Je in deze functie de inhoud kunt verbinden met processturing en een mensgerichte aanpak;
 • Je met fijne collega’s gaat samenwerken en de kans krijgt om bij te dragen aan een open en veilig werkklimaat;
 • Je buiten met binnen verbind door in gesprek te zijn met diverse Friese overheden.

In deze rol geef je leiding aan het team en rapporteer je aan het afdelingshoofd Bestuurszaken. Onder jouw leiding wordt invulling gegeven aan de toekomstige eenduidige rol en positie van het team en de afzonderlijke onderdelen. Binnen Bestuurszaken zijn wij bezig met het verder inrichten en vorm geven van Bestuurszaken zodanig dat wij kunnen voldoen aan de opgaven die de komende jaren op ons afkomen. De teamleider toezicht & ondersteuning is onderdeel van het MT Bestuurszaken en werkt als zodanig mee aan deze ontwikkeling.  

Bij aanvang van de functie zal de nadruk liggen op het neerzetten en door ontwikkelen van het team in de organisatie en leiding en inhoud geven aan het team. Daar horen de  PIOFAH-taken bij. Je maakt je sterk voor een  optimale samenwerking, zowel binnen het team als in de provinciale organisatie.

Een belangrijk onderdeel is IBT dat de komende tijd veel aandacht zal vergen in de doorontwikkeling en aansturing. Dit jaar staat in het teken van het organiseren en uitvoeren van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht (IBT). De nieuwe IBT-aanpak is gefundeerd op twee pijlers: maatwerktoezicht en risicogericht werken. Door in dialoog te treden met onze toezichtontvangers – de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en een aantal gemeenschappelijke regelingen – en door met hen het gesprek aan te gaan over uitvoeringsrisico’s die spelen bij de uitvoering van medebewindstaken waar zij verantwoordelijk voor zijn, willen wij het IBT van nieuw élan en slagkracht voorzien. Daarnaast spelen er diverse ontwikkelingen op het gebied van de toezichtfunctie informatieveiligheid en het inrichten en doorontwikkelen hiervan.

Wat vragen wij
Wat freegje wy

 • Je hebt een HBO/academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur kennis van toezichthoudende processen (IBT, Financieel toezicht, informatieveiligheid);
 • Je hebt ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke context;
 • Je hebt een integrale blik, doorziet dwarsverbanden en bent in staat hieraan praktisch uitvoering te geven;
 • Je bent alert op (externe) ontwikkelingen op het werkveld, en bent in staat deze te koppelen aan provinciaal handelingsperspectief;
 • Je bent kritisch van geest en bent goed in het leggen van verbindingen tussen ontwikkelingen in maatschappij, politiek en beleid;
 • Je beschikt over aantoonbare organisatorische en onderzoek vaardigheden;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent een teamspeler die zijn/haar inzet en rol kiest ten dienste van het te behalen resultaat;
 • Je hebt (stevige) netwerk-capaciteiten, een goede en vlotte pen;
 • Je bent trekker van het veranderingsproces. Het gaat daarbij niet alleen om structuur en proces-zaken, maar ook over cultuuraspecten, gericht op een optimale samenwerking zowel binnen het team als met andere onderdelen van de organisatie en collega’s;
 • Je hebt een verfrissende blik op organisatieverandering en je bent in staat een zelfstandige visie op de verandering te ontwikkelen, maar ook anderen mee te nemen. Door samen te doen ontstaat draagvlak, betrokkenheid en een goed product.

Competenties: verbindend, standvastig, relativeringsvermogen, humor, praktisch, daadkrachtig, communicatief, integer, open, vernieuwend, inspirerend en overtuigend

Wat bieden wij
Wat biede wy

Werken voor de provincie Fryslân betekent werken in een inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega's en veel ruimte voor jouw eigen inbreng, kennis en expertise. Er is tevens veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Een uitdagende plek binnen een vooruitstrevende, maatschappelijke organisatie waar je eigen initiatief op waarde wordt geschat.  

Tevens bieden wij het volgende:

 1. Wij volgen de CAO voor provincies. Afhankelijk van jouw vaardigheden en kennis ligt jouw salaris tussen de € 4442 en € 6324 euro per maand op basis van 36 uur (salarisschaal 13);
 2. Bovenop jouw salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Jij bepaalt zelf waar je dit voor gaat gebruiken. Met dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld extra verlof kopen, voordelig een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen, lidmaatschappen van vakbonden, bedrijfsfitness betalen of als extra spaarpot gebruiken; 
 3. We hebben veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Daarvoor hebben wij een ontwikkelbudget van € 5.000 voor je klaar staan;
 4. Een baan voor 36 uur per week;
 5. Een structurele functie met een mogelijkheid tot vast dienstverband;
 6. Vergoeding woon-werkverkeer. Reis je met de trein? Dan krijg je deze kosten tot een dagmaximum vergoed. Ook voor de fietsers hebben wij een tegemoetkoming. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage, maar zijn de reiskosten voor eigen rekening;
 7. Een informele en persoonlijke werksfeer;
 8. Een VOG is voor deze functie vereist.

Urenindicatie
Oerenyndikaasje

36 uur

Schaalindicatie
Skaalyndikaasje

13

Startdatum
Startdatum

Zo spoedig mogelijk

Reageren kan tot en met 4 juli.

Solliciteer

Meer informatie/Interesse
Mear ynformaasje/Ynteresse

Neem contact op met mevrouw P.G.J. Koopmans, afdelingshoofd Bestuurszaken via telefoonnummer 058 – 292 51 55, of mail een korte motivatie naar p.koopmans@fryslan.frl. Voor vragen over de werving procedure kunt u contact opnemen met mevrouw E. Kools-Bulte, HR Business Partner via telefoonnummer: 06 - 46 99 42 93.

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei-inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moai wen-, wurk- en libbensfermidden. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe.

Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.