Land, Water & Natuur

 • Weidevogelbeheer

  Boeren die land hebben binnen een weidevogelkerngebied kunnen van 13 december 2019 tot en met 14 februari 2020 via hun agrarisch collectief subsidie aanvragen.

 • Aanvullende openstelling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2020

  Van 20 november tot en met 22 november 2019 kan door de Friese agrarische collectieven subsidie worden aangevraagd voor Natuur- en Landschapsbeheer.

 • Subsidieregeling erfafspoeling Fryslân

  Deze regeling gaat 28 december 2019 open.

  De provincie Fryslân sluit aan bij het project “Schoon Erf, Schoon Water Fryslân“ met de Subsidieregeling erfafspoeling Fryslân.  Met deze regeling wil de provincie maatregelen ter voorkoming of vermindering van erfafspoeling op melkveebedrijven stimuleren.

Pagina opties