Friese Taal

 • Frysktalige toanielstikken (ticht/gesloten)

  Fan 19 jannewaris 2018 ôf oant en mei 28 septimber 2018 wie it mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan in Frysktalich toanielstik. Toanielstikken dy’t yn in Fryske streektaal sa as it Biltsk of it Stellingwerfsk skreaun wurde falle ek ûnder de regeling.  

  It subsydzjeplafon is € 20.000.

 • Internationale contacten op het gebied van muziek (gesloten)

  Het plafond is bereikt. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.  

 • Materiële instandhouding Fries

  Lesmateriaal voor het schoolvak Fries, daar draait het om bij de subsidieregeling Materiële instandhouding Fries.

 • Fries taalgebruik (gesloten)

  De regeling Fries taalgebruik is bedoeld om de fysieke zichtbaarheid te vergroten van de Friese taal op straat, in openbare ruimten en op websites.

 • Friestalige literatuur / schrijven (gesloten)

  Fan 1 juny 2018 ôf oant en mei 31 augustus 2018 sil de regeling Frysktalige literatuer iepen wêze. It subsydzjeplafon is € 15.000. Njonken it skriuwen yn it Frysk stiet de regeling ek iepen foar it skriuwen yn in Fryske streektaal sa as bygelyks it Biltsk.

 • Het uitgeven van Friestalige literatuur (gesloten)

  De twee openstellingen van deze regeling in 2018 hebben reeds plaatsgevonden. De regeling is nu gesloten. In deze regeling konden uitgevers subsidie aanvragen voor boeken in de Friese taal die zij binnen een jaar uit zouden geven. 

 • Internationale contacten (gesloten)

  Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen die georganiseerd worden tussen Friestalige en buitenlandse minderheidstaalgroepen. Dit kan van 19 januari 2018 tot en met 31 oktober 2018.

 • Lân fan Taal (gesloten)

  De subsidieregeling heeft als doel een brede op het publiek gerichte programmering voor het open programma Lân fan Taal mogelijk te maken. Intussen is de regeling gesloten en heeft iedereen bericht gekregen. Deze regeling zal niet meer open gaan.
  Het subsidieplafond van deze 3e tender is daarnaast verhoogd naar € 34.050.

 • Lesuren Fries in het onderwijs (gesloten)

  Meer mensen die Fries kunnen praten, lezen en schrijven. Dat is het doel van de subsidieregeling Lesuren Fries in het onderwijs. Vanaf 1 mei 2018 tot en met 1 augustus 2018 kunnen subsidieaanvragen worden ingeleverd.

 • Promotie Friestalige boeken (gesloten)

  De openstelling van de subsidieregeling voor het promoten van Friestalige boeken in 2018 is intussen geweest. De regeling is nu gesloten.

 • Regeling Mei- inoar foar it Frysk (open)

  Vanaf 1 november 2017 tot en met 31 december 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het opstellen of uitvoeren van taalbeleid in het kader  van de Wet gebrûk Fryske taal. De regeling Mei-inoar foar it Frysk kan helpen in het voldoen aan de voorwaarden van de Wet gebrûk Fryske taal door Friese gemeenten en anderen Friese bestuursorganen.

 • Vertalen en bewerken van literatuur (gesloten)

  De regeling voor het vertalen van literatuur is open vanaf 1 februari 2018 tot en met 31 augustus 2018. De subsidie heeft als doel om het vertalen van oorspronkelijke Friestalige fictie, non-fictie en toneelstukken te bevorderen.

  Het subsidieplafond is € 45.000.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.