Cultuur

 • Iepenloftspullen 2019

  Deze regeling is op dit moment gesloten.

  Vanaf 1 maart 2019 tot en met 28 maart 2019 was het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor openluchtspellen. Het plafond bedraagt € 48.500.

 • Culturele vernieuwing

  Deze regeling is op dit moment gesloten. In 2020 zal deze regeling helaas niet opengesteld worden.

  Heeft u een projectidee dat bijdraagt aan het tot stand brengen van een vernieuwend cultureel productieklimaat in de provincie Fryslân? Als het om een nieuw initiatief gaat dat u binnen een jaar kunt realiseren, kunt u hier mogelijk subsidie voor aanvragen. De regeling Culturele vernieuwing is open van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019.

 • Podiumkunsten en muziekcomposities

  Deze regeling is op dit moment gesloten.

  Voor de voorbereiding van producties op het gebied van theater, muziek of dans en voor het maken van muziekcomposities heeft de provincie de subsidieregeling 'Productie professionele podiumkunsten en muziekcomposities'. De tweede openstelling van dit jaar vond plaats van 1 mei 2019 tot en met 30 augustus 2019.

 • Frysktalige toanielstikken

  Dizze regeling is ticht.

  Fan 1 febrewaris 2019 ôf oant en mei 30 augustus 2019 is it mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan in Frysktalich toanielstik. Toanielstikken dy’t yn in Fryske streektaal sa as it Biltsk of it Stellingwerfsk skreaun wurde falle ek ûnder de regeling.  

 • Culturele activiteiten voor ouderen

  Deze regeling is op dit moment gesloten.

  Voor het stimuleren van actieve cultuurparticipatie van ouderen van 65 jaar en ouder, kan subsidie worden aangevraagd van 9 januari 2019 tot en met 31 oktober 2019. Het subsidieplafond is € 32.000.

 • Uitkoop theater en muziek

  Deze regeling is op dit moment gesloten.

  Uitkooporganisaties en culturele centra kunnen subsidie aanvragen als ze minimaal drie podiumkunstvoorstellingen per jaar op afzonderlijke data programmeren.

 • Internationale contacten op het gebied van muziek

  Het plafond van deze regeling is bereikt. Er kan geen aanvraag meer worden ingediend.

  De regeling is open van 18 januari 2019 tot en met 31 oktober 2019. Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen die georganiseerd worden tussen Friestalige en buitenlandse minderheidstaalgroepen op het gebied van muziek.

 • Koorbegeleiding

  Het plafond van deze regeling is bereikt. Er kan geen aanvraag meer worden ingediend.

  Amateurkoren uit Fryslân, met volledige rechtsbevoegdheid, die een of twee keer per jaar een mooi concert willen geven onder begeleiding van professionele musici kunnen van 18 januari tot en met 31 oktober 2019 subsidie aanvragen voor koorbegeleiding.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  Het subsidieplafond is bereikt. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

  Tien projecten uit Fryslân over de 75-jarige vrijheid krijgen subsidie van de provincie. In totaal ontvangen ze 400.000 euro uit de subsidieregeling ’75 jier frijheid Fryslân’. De projecten staan stil bij gebeurtenissen uit de oorlog en vieren de vrijheid die we in 2020 kennen.

Pagina opties