Cultuur

 • Culturele activiteiten voor ouderen (gesloten)

  Voor het organiseren van een culturele activiteit voor ouderen (65+), kan subsidie worden aangevraagd van 9 januari 2018 tot en met 31 oktober 2018. Het subsidieplafond is € 32.000,-.

 • Frysktalige toanielstikken (ticht/gesloten)

  Fan 19 jannewaris 2018 ôf oant en mei 28 septimber 2018 wie it mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan in Frysktalich toanielstik. Toanielstikken dy’t yn in Fryske streektaal sa as it Biltsk of it Stellingwerfsk skreaun wurde falle ek ûnder de regeling.  

  It subsydzjeplafon is € 20.000.

 • Subsidieregeling Plattelân Fryslân

  Voor de bouw, verbouw en verduurzaming van dorpshuizen en voor provinciale leefbaarheidsinitiatieven heeft de provincie de Subsidieregeling plattelân Fryslân. Vanaf 29 januari 2018 tot en met 28 december 2018 kunt u een subsidieaanvraag indienen.

 • Ynternasjonale kontakten op it mêd fan muzyk (ticht)

  It plafond is berikt. It is net mear mooglik om in oanfraach yn te tsjinjen.

 • Uitkoop theater en muziek (gesloten)

  De regeling is open vanaf 2 januari tot en met 31 oktober 2018. Uitkooporganisaties en culturele centra kunnen subsidie aanvragen als ze minimaal drie podiumkunstvoorstellingen per jaar op afzonderlijke data programmeren.

 • Culturele vernieuwing (gesloten ivm bereiken subsidieplafond)

  Heeft u een projectidee dat bijdraagt aan het tot stand brengen van een vernieuwend cultureel productieklimaat in de provincie Fryslân? Als het om een nieuw initiatief gaat dat u binnen een jaar kunt realiseren, kunt u hier mogelijk subsidie voor aanvragen. De regeling Culturele vernieuwing is open van 1 maart 2018 tot en met 31 oktober 2018.

 • Iepenloftspullen 2018 (ticht)

  De iepenstelling fan de regeling Iepenloftspullen 2018 hat fan 1 maart oant en mei 28 maart 2018 west. It is no net mear mooglik om in oanfraach yn te tsjinjen. Mooglik giet de regeling takom jier op ’e nij iepen.

  De provinsje ferstiet ûnder in iepenloftspul: in Frysktalige muzykteaterproduksje, of in muzykteaterproduksje yn in Fryske streektaal dy't yn de iepen loft útfierd wurdt yn de perioade fan maaie oant oktober.

 • Ticketrisico’s LF2018 (gesloten)

  De regeling is gesloten op 13 december 2017. De regeling was bedoeld voor producenten van grote podiumproducties die opgenomen zijn in het hoofdprogramma van LF2018.

 • Podiumkunsten en muziekcomposities (gesloten)

  Voor de voorbereiding van producties op het gebied van theater, muziek of dans en voor het maken van muziekcomposities heeft de provincie de subsidieregeling 'Productie professionele podiumkunsten en muziekcomposities'. Vanaf 1 mei tot en met 31 augustus 2018 zal de tweede en tevens laatste openstelling van het jaar plaatsvinden. Het subsidieplafond is tijdens deze tweede openstelling van 2018 verhoogt naar €165.5000.

 • Festivals 2019-2020 (gesloten)

  De regeling Festivals 2019-2020 is open vanaf 9 november 2018 tot en met 21 november 2018.

Archief

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.