Cultuur

 • Culturele vernieuwing

  Heeft u een projectidee dat bijdraagt aan het tot stand brengen van een vernieuwend cultureel productieklimaat in de provincie Fryslân? Als het om een nieuw initiatief gaat dat u binnen een jaar kunt realiseren, kunt u hier mogelijk subsidie voor aanvragen. De regeling Culturele vernieuwing is open van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019.

 • Iepenloftspullen 2019 (gesloten)

  Vanaf 1 maart 2019 tot en met 28 maart 2019 was het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor openluchtspellen. Het plafond bedraagt € 48.500.

 • Koorbegeleiding (gesloten)

  Update 9-8-2019: Het plafond van deze regeling is bereikt. Er kan geen aanvraag meer worden ingediend.

  Amateurkoren uit Fryslân, met volledige rechtsbevoegdheid, die een of twee keer per jaar een mooi concert willen geven onder begeleiding van professionele musici kunnen van 18 januari tot en met 31 oktober 2019 subsidie aanvragen voor koorbegeleiding.

 • Podiumkunsten en muziekcomposities (gesloten)

  Voor de voorbereiding van producties op het gebied van theater, muziek of dans en voor het maken van muziekcomposities heeft de provincie de subsidieregeling 'Productie professionele podiumkunsten en muziekcomposities'. De tweede openstelling van dit jaar vond plaats van 1 mei 2019 tot en met 30 augustus 2019.

 • Frysktalige toanielstikken (ticht)

  Fan 1 febrewaris 2019 ôf oant en mei 30 augustus 2019 is it mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan in Frysktalich toanielstik. Toanielstikken dy’t yn in Fryske streektaal sa as it Biltsk of it Stellingwerfsk skreaun wurde falle ek ûnder de regeling.  

 • Culturele activiteiten voor ouderen (open)

  Voor het stimuleren van actieve cultuurparticipatie van ouderen van 65 jaar en ouder, kan subsidie worden aangevraagd van 9 januari 2019 tot en met 31 oktober 2019. Het subsidieplafond is € 32.000.

 • Festivals 2019-2020 (gesloten)

  De regeling Festivals 2019-2020 is open vanaf 9 november 2018 tot en met 21 november 2018.

 • Ticketrisico’s LF2018 (gesloten)

  De regeling is gesloten op 13 december 2017. De regeling was bedoeld voor producenten van grote podiumproducties die opgenomen zijn in het hoofdprogramma van LF2018.

 • Uitkoop theater en muziek (open)

  De regeling is open vanaf 9 januari tot en met 31 oktober 2019. Uitkooporganisaties en culturele centra kunnen subsidie aanvragen als ze minimaal drie podiumkunstvoorstellingen per jaar op afzonderlijke data programmeren.

 • Internationale contacten op het gebied van muziek (plafond bereikt)

  Het plafond van deze regeling is bereikt. Er kan geen aanvraag meer worden ingediend.

  De regeling is open van 18 januari 2019 tot en met 31 oktober 2019. Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen die georganiseerd worden tussen Friestalige en buitenlandse minderheidstaalgroepen op het gebied van muziek.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân (Plafond bereikt)

  Tien projecten uit Fryslân over de 75-jarige vrijheid krijgen subsidie van de provincie. In totaal ontvangen ze 400.000 euro uit de subsidieregeling ’75 jier frijheid Fryslân’. De projecten staan stil bij gebeurtenissen uit de oorlog en vieren de vrijheid die we in 2020 kennen.

Archief

Pagina opties