Cultuur

 • Iepenloftspullen 2019

  Deze regeling is op dit moment gesloten.

  Vanaf 1 maart 2019 tot en met 28 maart 2019 was het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor openluchtspellen. Het plafond bedraagt € 48.500.

 • Culturele vernieuwing

  Deze regeling is op dit moment gesloten. In 2020 zal deze regeling helaas niet opengesteld worden.

  Heeft u een projectidee dat bijdraagt aan het tot stand brengen van een vernieuwend cultureel productieklimaat in de provincie Fryslân? Als het om een nieuw initiatief gaat dat u binnen een jaar kunt realiseren, kunt u hier mogelijk subsidie voor aanvragen. De regeling Culturele vernieuwing is open van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019.

 • Podiumkunsten en muziekcomposities

  Deze regeling is op dit moment gesloten.

  Voor de voorbereiding van producties op het gebied van theater, muziek of dans en voor het maken van muziekcomposities heeft de provincie de subsidieregeling 'Productie professionele podiumkunsten en muziekcomposities'. De tweede openstelling van dit jaar vond plaats van 1 mei 2019 tot en met 30 augustus 2019.

 • Stimuleren actieve cultuurparticipatie

  Voor het stimuleren van actieve cultuurparticipatie van ouderen van 65 jaar en ouder, chronisch zieken en mensen met een beperking, kan subsidie worden aangevraagd van 9 januari 2020 tot en met 30 oktober 2020. Het subsidieplafond is € 32.000.

 • Uitkoop theater en muziek

  Uitkooporganisaties en culturele centra kunnen subsidie aanvragen als ze minimaal drie podiumkunstvoorstellingen per jaar op afzonderlijke data programmeren. De regeling is open van 9 januari 2020 tot en met 30 oktober 2020.

 • Internationale contacten op het gebied van muziek

  De regeling is open van 13 januari 2020 tot en met 30 oktober 2020. Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen die georganiseerd worden tussen Friestalige en buitenlandse minderheidstaalgroepen op het gebied van muziek.

 • Koorbegeleiding

  Amateurkoren uit Fryslân, met volledige rechtsbevoegdheid, die een of twee keer per jaar een mooi concert willen geven onder begeleiding van professionele musici kunnen van 13 januari tot en met 30 oktober 2020 subsidie aanvragen voor koorbegeleiding. Lees hier meer over het subsidieplafond.

 • Friestalige toneelstukken

  Vanaf 3 februari 2020 tot en met 30 september 2020 kan er subsidie aangevraagd worden voor het schrijven van een Friestalig toneelstuk. De regeling Friestalige literatuur is ook bedoeld voor het schrijven van een toneelstuk in een Friese streektaal, zoals het Bildts.

Pagina opties