Mienskip

 • Leader

  In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3) is het LEADER-programma voor de regio Noordoost Fryslân en Noardwest Fryslân opengesteld om de leefbaarheid en de economie op het platteland voor deze regio's te versterken. Ideeën kunnen ingediend worden van 15 maart 09.00 uur tot en met 31 december 2019 17.00 uur.

 • Iepen Mienskipsfûns Fryslân (gesloten)

  Provincie Fryslân stelde in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kwamen in aanmerking voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers.

 • Kansenfonds (gesloten)

  Vanaf 8 februari 2019 tot en met 19 maart 2019 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de regeling Kansenfonds. Het plafond bedraagt € 738.200.

 • Subsidieregeling huisartsenpraktijk Fryslân

  De provincie Fryslân heeft de subsidieregeling huisartsenpraktijk Fryslân vastgesteld.

Pagina opties