Mienskip

 • Subsidieregeling huisartsenpraktijk Fryslân

  Aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur kunt u indienen van 30 september 2019 tot en met 1 juni 2021, totdat het subsidieplafond bereikt is. Subsidie voor (ver)bouwen van een huisartsenpraktijk is niet meer aan te vragen. Deze is gesloten op 3 december 2019.

  De provincie Fryslân heeft de subsidieregeling huisartsenpraktijk Fryslân vastgesteld.

 • Leader

  Deze regeling is op dit moment gesloten.

  In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3) is het LEADER-programma voor de regio Noordoost Fryslân en Noardwest Fryslân opengesteld om de leefbaarheid en de economie op het platteland voor deze regio's te versterken. Er zijn in 2020 twee momenten waarop het aanvraagformulier ingestuurd moet zijn (dit noemen we een tender). Dit is in mei en oktober. Zodra de exacte data bekend zijn, volgt informatie op deze pagina.

 • Iepen Mienskipsfûns Fryslân

  De provincie Fryslân stelt in 2020 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. In 2020 worden drie tenders opengesteld. 

Pagina opties