Mienskip

 • Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân

  Provincie Fryslân opent in samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân een subsidieregeling voor de maatschappelijke sector. Doel is om verenigingen en stichtingen te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten in de anderhalve-meter-samenleving. Er is € 375.000,- beschikbaar voor heel Fryslân.

 • Subsidieregeling bouw of verbouw huisartsenpraktijk Fryslân

  De provincie Fryslân heeft de subsidieregeling huisartsenpraktijk Fryslân vastgesteld. Aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur kunt u indienen van 30 september 2019 tot en met 1 juni 2021, totdat het subsidieplafond bereikt is. Aanvragen voor het bouwen of verbouwen van een huisartsenpraktijk kunt u indienen van 1 september tot en met 16 oktober 2020.

 • Leader

  In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3) is het LEADER-programma voor de regio Noordoost Fryslân en Noardwest Fryslân opengesteld om de leefbaarheid en de economie op het platteland voor deze regio's te versterken. Er zijn in 2020 twee momenten waarop het aanvraagformulier ingestuurd moet zijn (dit noemen we een tender). De eerste tender was in mei. De tweede tender is van maandag 7 september t/m donderdag 22 oktober.

 • Iepen Mienskipsfûns Fryslân

  De provincie Fryslân stelt in 2020 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. In 2020 worden drie tenders opengesteld. Van 7 september tot en met 1 oktober 17.00 uur is de derde (en laatste) subsidieronde van 2020 geopend voor aanvragen. 

 • Fûns Lok op ien

  Het ‘Fûns Lok op ien’ wil de situatie van kwetsbare mensen in Fryslân verbeteren door projecten te financieren die discriminatie tegen­gaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbe­teren van mensen die zorg nodig hebben.

Pagina opties