Onderwijs & Sport

 • Frysk foar no en letter 2021-2024

  Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 22 februari een subsidie aanvragen voor het verbeteren van het vak Fries. De komende 4 jaar is er elk jaar € 800.000,00 beschikbaar voor onder anderen  bijscholing van docenten Fries, extra lesmateriaal en het vervangen van docenten die een opleiding Fries volgen. De regeling Frysk foar no en letter geeft scholen de mogelijkheid om te werken aan de kwaliteit van het Friese onderwijs.

 • Materiële instandhouding Fries

  Deze regeling is momenteel gesloten.

  Lesmateriaal voor het schoolvak Fries, daar draait het om bij de subsidieregeling Materiële instandhouding Fries.

 • Friese sporten

  Voor het organiseren van een Friese sport zoals kaatsen, fierljeppen, skûtsjesilen, damjen Frysk spul, schoolschaatsen of de Fryske hynstesport kan subsidie worden aangevraagd van 4 januari 2021 tot en met 29 oktober 2021. 

 • Grootschalige sportevenementen

  Voor het organiseren van een grootschalig sportevenement kan subsidie worden aangevraagd van 4 januari 2021 tot en met 29 oktober 2021. 

 • Lesuren Fries in het onderwijs

  Deze regeling is momenteel gesloten.

  Meer mensen die Fries kunnen praten, lezen en schrijven. Dat is het doel van de subsidieregeling Lesuren Fries in het onderwijs. Vanaf 2 april 2021 tot en met 15 oktober 2021 kunnen subsidieaanvragen worden ingeleverd.

 • Universitair Onderwijs Fryslân

  Deze regeling is momenteel gesloten.

  Aankomende studenten uit Fryslân die in Leeuwarden aan het University College van de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân de bacheloropleiding ‘Global Responsibility and Leadership’ gaan volgen, kunnen op grond van deze regeling subsidie aanvragen voor de eerste drie onderwijsjaren van hun studie. De regeling zal ook in 2021 weer open gaan vanaf 14 juni tot en met 8 oktober. Voor de vierde lichting in 2021 gelden dezelfde maximum bedragen als in 2020.

 • Stimulering Sport voucherregeling

  Provincie Fryslân opent in samenwerking met Sport Fryslân een stimuleringsregeling voor extra sportactiviteiten deze zomer. Sportverenigingen kunnen een voucher aanvragen van € 500,- waarmee ze extra sport en bewegingsactiviteiten voor kinderen en jongeren kunnen organiseren tijdens de zomervakantie. Aanvragen kunnen niet meer worden ingediend; de regeling is vol.

Pagina opties