Land, Water & Natuur

 • Afbouwregeling ‘bergboeren’ (gesloten)

  Boeren in Fryslân die landbouwgebieden hebben met een natuurlijke handicap (probleemgebieden), kunnen gebruik maken van een subsidie afbouwregeling. U kunt subsidie aanvragen van 1 augustus 2019 tot en met 30 september 2019.

  Update 21-08-2019: Met de aanvragen die nu zijn ontvangen is het plafond bereikt.

 • Aanvullende openstelling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2019

  Agrarische gebiedscollectieven kunnen van 14 november tot en met 23 november 2018 een subsidieaanvraag indienen voor Natuur- en Landschapsbeheer.

 • Kavelruil en inrichting (gesloten)

  Update: 9-8-2019 Het plafond van deze regeling is bereikt. Indienen van aanvragen is niet meer mogelijk.

  Grondeigenaren en/of gebruiksgerechtigden kunnen een bijdrage aanvragen voor kosten die gemaakt worden voor kavelruil, zoals proces- en procedurekosten en voor kosten voor kavelinrichtingswerkzaamheden. Vanaf 17 juni 2019 tot en met 31 december 2019 kan er subsidie worden aangevraagd. Subsidie aanvragen kan na een succesvolle kavelruil, goedgekeurd door de provincie Fryslân. Bekijk de Kavelinrichting subsidieregeling.

 • Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

  De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) richt zich op de ontwikkeling en realisatie van natuur. Het gaat om de permanente omvorming van landbouwgrond naar natuur en het inrichten naar natuurgebied.

 • Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL)

  Heeft u grond en beheert u het als natuur? Als de grond door de provincie is opgenomen in het natuurbeheerplan dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

 • POP3: Plattelandsontwikkeling Programma

  De agrarische sector is in Noord-Nederland een belangrijke economische factor. Het is belangrijk om deze positie te behouden en verder uit te breiden. Daarvoor is innovatie en verduurzaming essentieel.

 • Subsidieregeling erfafspoeling Fryslân

  De provincie Fryslân sluit aan bij het project “Schoon Erf, Schoon Water Fryslân“ met de Subsidieregeling erfafspoeling Fryslân.  Met deze regeling wil de provincie maatregelen ter voorkoming of vermindering van erfafspoeling op melkveebedrijven stimuleren.

 • Vaststelling en wijzigingen SrNL 2018

  Om de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SrNL) te actualiseren is het nodig enkele wijzigingen door te voeren. De wijzigingen zorgen ervoor dat natuurbeheerders het (agrarisch) natuurbeheer effectiever en efficiënter uit kunnen voeren.

 • Weidevogelbeheer (gesloten)

  Boeren die land hebben binnen een weidevogelkerngebied kunnen van 10 december 2018 tot en met 22 januari 2019 via hun agrarisch collectief subsidie aanvragen.

 • Bijdrageregeling begeleidingskosten natuurcollectieven (BBN)

  Particuliere grondeigenaren met natuurgrond melden zich aan bij een natuurcollectief als zij subsidie willen ontvangen voor het beheer en onderhoud van hun natuurterrein. Voor deze collectieven is een regeling gemaakt waardoor zij een subsidie kunnen aanvragen voor het begeleiden van deze particulieren. Dit is de Bijdrageregeling Begeleidingskosten Natuurcollectieven.

 • Subsidieregeling Regionaal Programma KRW Landbouw Fryslân (gesloten)

  Van 7 januari 2019 9.00 uur tot en met 25 januari 2019 17.00 uur kan een subsidieaanvraag worden ingediend voor de het Regionaal Programma KRW Landbouw Fryslân.

Pagina opties