Duurzame energie & Milieu

  • Fairtrade

    Het subsidieplafond van deze subsidieregeling is bijna bereikt.

    Op dit moment resteert nog een bedrag van € 1.220,-. Het is derhalve op het moment alleen nog mogelijk een subsidiebedrag aan te vragen tot maximaal € 1.220,-. Na het bereiken van het subsidieplafond zal de subsidieregeling worden gesloten en zal na alle waarschijnlijkheid niet opnieuw worden opgesteld.

  • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

    Het doel van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is om projecten te financieren die zich richten op energiebesparing en/of op een duurzame energieproductie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aardwarmte, zonne-energie, de isolatie van woningen of elektrisch vervoer.

Pagina opties