Mienskip

 • Subsidieregeling bouw of verbouw huisartsenpraktijk Fryslân

  De provincie Fryslân heeft de subsidieregeling huisartsenpraktijk Fryslân vastgesteld. Aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur kunt u indienen van 30 september 2019 tot en met 1 juni 2021, totdat het subsidieplafond bereikt is. De aanvraagtermijn voor het bouwen of verbouwen van een huisartsenpraktijk is inmiddels verstreken. Aanvragen hiervoor kunnen niet meer worden ingediend.

 • Leader

  In 2021 zijn er extra financiële mogelijkheden vanuit Europa voor Noordoost- en Noordwest Fryslân. Dit ‘Leadergeld’ wordt ingezet voor grotere leefbaarheidsprojecten in het gebied. Er zijn in 2021 twee perioden waarin de subsidie kan worden aangevraagd. De eerste periode is van maandag 17 mei t/m donderdag 17 juni 2021. In september start de tweede periode, namelijk van 6 september t/m 14 oktober 2021.

 • Iepen Mienskipsfûns Fryslân

  De provincie Fryslân stelt in 2021 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers.

 • Fûns Lok op ien

  Het ‘Fûns Lok op ien’ wil de situatie van kwetsbare mensen in Fryslân verbeteren door projecten te financieren die discriminatie tegen­gaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbe­teren van mensen die zorg nodig hebben.

Pagina opties