Mienskip

 • Subsidieregeling bouw of verbouw huisartsenpraktijk Fryslân

  De provincie Fryslân heeft de subsidieregeling huisartsenpraktijk Fryslân vastgesteld. Aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur kunt u indienen van 30 september 2019 tot en met 1 juni 2021, totdat het subsidieplafond bereikt is. De aanvraagtermijn voor het bouwen of verbouwen van een huisartsenpraktijk is inmiddels verstreken. Aanvragen hiervoor kunnen niet meer worden ingediend.

 • Leader

  Deze regeling is momenteel gesloten.

  In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3) is het LEADER-programma voor de regio Noordoost Fryslân en Noardwest Fryslân opengesteld om de leefbaarheid en de economie op het platteland voor deze regio's te versterken. EEr waren in 2020 twee momenten waarop het aanvraagformulier kon worden ingestuurd (dit noemen we een tender). Inmiddels is de tweede tender voor 2020 gesloten op 22 oktober. Zodra de tenders voor 2021 bekend zijn, wordt dit op deze pagina gepubliceerd.

 • Iepen Mienskipsfûns Fryslân

  De provincie Fryslân stelt in 2021 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers.

 • Fûns Lok op ien

  Het ‘Fûns Lok op ien’ wil de situatie van kwetsbare mensen in Fryslân verbeteren door projecten te financieren die discriminatie tegen­gaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbe­teren van mensen die zorg nodig hebben.

Pagina opties