Friese Economie

 • MKB Voucherregeling

  Ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of leven lang willen leren zijn bij de voucherregeling MKB Fryslân aan het juiste adres. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

 • FOM

  Heeft u geld nodig om te investeren in innovaties voor uw bedrijf? Dan kunt u als midden- en kleinbedrijf gebruik maken van het FOM.

  Kijk voor meer informatie op: www.fom.frl.

 • Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

  Deze regeling is geopend tot en met 31 december 2020. ​LET OP! Het subsidieplafond van € 1.850.000 is inmiddels bereikt. Een aanvraag indienen voor deze subsidie is niet meer mogelijk.

 • Afronding subsidieregeling Toekomstgericht investeren Fryslân

  In uw beschikking voor de regeling Toekomstgericht investeren Fryslân staat dat u binnen twaalf weken na afronding van de gesubsidieerde activiteiten een inhoudelijk verslag opstelt en verstuurt waarin de met de subsidie behaalde resultaten worden toegelicht.

Archief

Pagina opties