Friese Economie

 • Anderhalvemeter-regeling

  Vanaf 13 juli kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector een bedrag aanvragen uit de nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is bijna 1 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan via www.snn.nl/anderhalvemeterregelingfrl.

 • FOM Doefonds

  Heeft u geld nodig om te investeren in innovaties voor uw bedrijf? Dan kunt u als midden- en kleinbedrijf gebruik maken van het FOM Doefonds.

  Kijk voor meer informatie op: www.doefondsfryslan.nl

 • MKB Voucherregeling

  Ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de strategische HR stimuleren zijn bij de voucherregeling MKB Fryslân aan het juiste adres. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020.

 • Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

  Deze regeling is geopend tot en met 31 december 2020. ​LET OP! Het subsidieplafond van € 1.850.000 is inmiddels bereikt. Een aanvraag indienen voor deze subsidie is niet meer mogelijk.

 • Subsidieregeling nieuwe economie challenge Fryslân

  Let op: Er is op dit moment meer subsidie aangevraagd dan het subsidieplafond. Dat betekent dat nieuwe aanvragen waarschijnlijk geweigerd zullen worden.

  Aanvragers die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Fryslân kunnen vanaf  8 oktober 2020 t/m 1 februari 2021 subsidie aanvragen voor  het in projectvorm doorontwikkelen van een innovatief idee tot een innovatief product, innovatief procedé of een innovatieve dienst, die een bijdrage levert aan één of meerdere van de transities in Fryslân. Het subsidieplafond betreft € 550.000.   

 • Subsidieregeling Toekomstgericht investeren Fryslân

  Let op: Er is op dit moment meer subsidie aangevraagd dan het subsidieplafond. Dat betekent dat nieuwe aanvragen waarschijnlijk geweigerd zullen worden.

  Aanvragers die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Fryslân kunnen vanaf  8 oktober 2020 t/m 1 februari 2021 subsidie aanvragen voor het vermarkten van innovatie en de toepassing van innovatie op de processen van de aanvrager, binnen één of meerdere van de transities in Fryslân. Het subsidieplafond betreft € 500.000.

Pagina opties