Friese Economie

 • Dutch Dairy Centre Fryslân (gesloten)

  Deze prestatiesubsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een privaatrechtelijk rechtspersoon die een onderneming voert en lid is van de Dutch Dairy Centre. Aanvragen indienen kon vanaf 16 april 2018 tot en met 31 juli 2018. Het doel van de subsidie is het stimuleren en vergroten van de exportactiviteiten, het kennisniveau en innovatievermogen van ondernemingen die lid zijn van de Dutch Dairy Centre.

 • FOM Doefonds

  Heeft u geld nodig om te investeren in innovaties voor uw bedrijf? Dan kunt u als midden- en kleinbedrijf gebruik maken van het Doefonds.

  Kijk voor meer informatie op: www.doefondsfryslan.nl

 • Handelsmissie & beursdeelname 2018 – 2019 (Gesloten ivm plafond)

  Het voor de regeling beschikbare subsidieplafond is inmiddels overschreden op basis van de reeds ontvangen (volledige) subsidieaanvragen. Aanvragers die nu nog een aanvraag indienen moeten er derhalve rekening mee houden dat hun subsidieaanvraag geweigerd zal worden in verband met overschrijding van het subsidieplafond.

 • Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

  Bent u mkb’er met een exportwens? Dan kunt u tot en met 31 december 2020 subsidie aanvragen. Vanaf 15 februari 2019 is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor het in dienst nemen van een exportmedewerker. Het plafond betreft € 1,8 miljoen.

 • MKB Voucherregeling

  Ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de strategische HR stimuleren zijn voor de voucherregeling MKB Fryslân aan het juiste adres. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. De subsidieregeling heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij mkb ondernemers in provincie Fryslân.

 • Stimulering samenwerking MKB en mbo (gesloten)

  Vanaf 7 januari 2019 tot en met 29 augustus 2019 kunt u een subsidieaanvraag indienen voor Stimulering samenwerking MKB en mbo. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan bevoegde gezagen van onderwijsinstellingen.

 • Fryslân Fernijt IV (gesloten)

  Innovatie is goed voor de economische ontwikkeling van Fryslân en versterkt de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven. Met Fryslân Fernijt wil de provincie Fryslân een impuls geven aan innovatie in de regio.

 • Ondernemersimpuls Fryslân (gesloten)

  Heeft u voor uw bedrijf een lening nodig en kunt u niet terecht bij de bank? Dan kunt u geld aanvragen bij Ondernemersimpuls Fryslân. Belangrijkste voorwaarden zijn dat u bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven en dat uw bedrijfsactiviteiten voornamelijk in Fryslân plaatsvinden.

 • Vestiging en diversificatie Fryslân 2018-2019

  Denkt u er over na om uw bedrijf in Fryslân te vestigen? Of bent u een Friese ondernemer en wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân starten? Dan kunt u tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen.

Archief

Pagina opties