Friese Economie

 • Vestiging en diversificatie Fryslân 2018-2019

  Deze regeling is open.

  Denkt u er over na om uw bedrijf in Fryslân te vestigen? Of bent u een Friese ondernemer en wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân starten? Dan kunt u tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen.

 • FOM Doefonds

  Heeft u geld nodig om te investeren in innovaties voor uw bedrijf? Dan kunt u als midden- en kleinbedrijf gebruik maken van het FOM Doefonds.

  Kijk voor meer informatie op: www.doefondsfryslan.nl

 • MKB Voucherregeling

  U kunt tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen.

  Ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de strategische HR stimuleren zijn voor de voucherregeling MKB Fryslân aan het juiste adres. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. De subsidieregeling heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij mkb ondernemers in provincie Fryslân.

 • Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

  Deze regeling is geopend tot en met 31 december 2020.

  Bent u mkb’er met een exportwens? Dan kunt u tot en met 31 december 2020 subsidie aanvragen. Vanaf 15 februari 2019 is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor het in dienst nemen van een exportmedewerker. Het plafond betreft € 1,8 miljoen.

Pagina opties