Duurzame energie & Milieu

 • Fairtrade

  Het subsidieplafond van deze subsidieregeling is bijna bereikt.

  Op dit moment resteert nog een bedrag van € 1.220,-. Het is derhalve op het moment alleen nog mogelijk een subsidiebedrag aan te vragen tot maximaal € 1.220,-. Na het bereiken van het subsidieplafond zal de subsidieregeling worden gesloten en zal na alle waarschijnlijkheid niet opnieuw worden opgesteld.

 • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

  Het doel van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is om projecten te financieren die zich richten op energiebesparing en/of op een duurzame energieproductie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aardwarmte, zonne-energie, de isolatie van woningen of elektrisch vervoer.

 • Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân

  Ben jij als energiecoöperatie gevestigd in Fryslân en wil je duurzaam en lokaal opgewekte energie gaan leveren?

 • Subsidie energiebesparing eigen huis

  Woningeigenaren en VvE’s in Fryslân krijgen een 10% extra tegemoetkoming als zij hun woning verduurzamen, bovenop de subsidie die het Rijk nu verstrekt met de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Vraag het hier aan.

 • Energiebespaarlening

  Friese inwoners die hun spaargeld niet willen of kunnen inzetten voor het energiezuiniger maken van hun huis, kunnen kiezen voor een Energiebespaarlening.

 • Subsidieregeling opruiming drugsafval 2020

  Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor van 28 juli 2020 tot en met dinsdag 1 december 2020 compensatie aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Fryslân 2020. Niet alleen voor Fryslân, maar voor alle provincies wordt een – nagenoeg dezelfde- subsidieregeling opengesteld.

Pagina opties