Duurzame energie & Milieu

 • Subsidieregeling Energiecoaches voor Gemeenten in Fryslân

  In de periode 8 maart 2021 tot en met 30 april 2021 kan er door Friese gemeenten subsidie worden aangevraagd, die een aanvraag hebben ingediend voor een eenmalige uitkering op grond van de RREW-regeling.

 • Fairtrade

  Het subsidieplafond van deze subsidieregeling is bijna bereikt.

  Op dit moment resteert nog een bedrag van € 1.220,-. Het is derhalve op het moment alleen nog mogelijk een subsidiebedrag aan te vragen tot maximaal € 1.220,-. Na het bereiken van het subsidieplafond zal de subsidieregeling worden gesloten en zal naar alle waarschijnlijkheid niet opnieuw worden opgesteld.

 • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

  Het doel van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is om projecten te financieren die zich richten op energiebesparing en/of op een duurzame energieproductie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aardwarmte, zonne-energie, de isolatie van woningen of elektrisch vervoer.

 • Extra tegemoetkoming voor woningeigenaren provincie Fryslân

  Woningeigenaren in Fryslân krijgen 50% extra tegemoetkoming op isolatiemaatregelen als zij hun woning verduurzamen. Provincie Fryslân stimuleert hiermee haar inwoners om isolerende maatregelen (spouw, gevel, vloer/bodem, dak, glas) te nemen volgens de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) geldende voorwaarden.

 • Energiebespaarlening

  Friese inwoners die hun spaargeld niet willen of kunnen inzetten voor het energiezuiniger maken van hun huis, kunnen kiezen voor een Energiebespaarlening.

 • Subsidieregeling opruiming drugsafval 2020

  Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor van 28 juli 2020 tot en met dinsdag 1 december 2020 compensatie aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Fryslân 2020. Niet alleen voor Fryslân, maar voor alle provincies wordt een – nagenoeg dezelfde- subsidieregeling opengesteld.

Archief

Pagina opties