Duurzame energie & Milieu

 • Fairtrade

  Het subsidieplafond van deze subsidieregeling is bijna bereikt.

  Op dit moment resteert nog een bedrag van € 1.220,-. Het is derhalve op het moment alleen nog mogelijk een subsidiebedrag aan te vragen tot maximaal € 1.220,-. Na het bereiken van het subsidieplafond zal de subsidieregeling worden gesloten en zal naar alle waarschijnlijkheid niet opnieuw worden opgesteld.

 • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

  Het doel van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is om projecten te financieren die zich richten op energiebesparing en/of op een duurzame energieproductie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aardwarmte, zonne-energie, de isolatie van woningen of elektrisch vervoer.

 • Subsidie energiebesparing eigen huis

  Woningeigenaren en VvE’s in Fryslân kunnen een  extra tegemoetkoming krijgen als zij hun woning verduurzamen, bovenop de subsidie die het Rijk verstrekt. Voor woningeigenaren is dat met ingang van 2021 de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). Verenigingen van Eigenaren kunnen gebruik blijven maken van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

 • Energiebespaarlening

  Friese inwoners die hun spaargeld niet willen of kunnen inzetten voor het energiezuiniger maken van hun huis, kunnen kiezen voor een Energiebespaarlening.

 • Subsidieregeling opruiming drugsafval 2020

  Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor van 28 juli 2020 tot en met dinsdag 1 december 2020 compensatie aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Fryslân 2020. Niet alleen voor Fryslân, maar voor alle provincies wordt een – nagenoeg dezelfde- subsidieregeling opengesteld.

Archief

Pagina opties