Cultuur

 • Ticketrisico’s LF2028

  Open vanaf 17 april 2020 tot en met 30 september 2022 voor producties die opgenomen zijn in de programmering van LF2028, en die plaatsvinden in de periode tot en met 2022, het triënnale jaar. Het subsidieplafond is € 1.172.743.

 • Musea en Kunstinfrastructuur

  Met deze regeling willen Gedeputeerde Staten komen tot een kwalitatief hoogwaardig aanbod van professionele musea en kunstinfrastructuur in de provincie Fryslân. Vanaf 18 februari 2020 tot en met 1 april 2020 is de Subsidieregeling Musea en Kunstinfrastructuur opengesteld. 

 • Iepenloftspullen 2020

  Vanaf 2 maart 2020 tot en met 27 maart 2020 is de regeling Iepenloftspullen opengesteld. Een iepenloftspul is een Friestalige (muziek)theaterproductie of een (muziek)theaterproductie in een Friese streektaal die in de open lucht plaatsvindt in de periode mei tot oktober.

 • Culturele vernieuwing

  Deze regeling is op dit moment gesloten. In 2020 zal deze regeling helaas niet opengesteld worden.

  Heeft u een projectidee dat bijdraagt aan het tot stand brengen van een vernieuwend cultureel productieklimaat in de provincie Fryslân? Als het om een nieuw initiatief gaat dat u binnen een jaar kunt realiseren, kunt u hier mogelijk subsidie voor aanvragen. De regeling Culturele vernieuwing is open van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019.

 • Productie professionele podiumkunsten en muziekcomposities

  Deze regeling is momenteel gesloten.

  De provincie heeft een subsidieregeling voor het schrijven van een professionele muziekcompositie en voor het geheel van voorbereidende werkzaamheden voor het tot stand brengen van een theater-, muziek- of dansproductie (of een mengvorm daarvan).

 • Stimuleren actieve cultuurparticipatie

  Voor het stimuleren van actieve cultuurparticipatie van ouderen van 65 jaar en ouder, chronisch zieken en mensen met een beperking, kan subsidie worden aangevraagd van 9 januari 2020 tot en met 30 oktober 2020. Het subsidieplafond is € 32.000. De regeling is gesloten.

 • Uitkoop theater en muziek

  Uitkooporganisaties en culturele centra kunnen subsidie aanvragen als ze minimaal drie podiumkunstvoorstellingen per jaar op afzonderlijke data programmeren. De regeling is open van 9 januari 2020 tot en met 30 oktober 2020. De regeling is gesloten.

 • Internationale contacten op het gebied van muziek

  De regeling is open van 13 januari 2020 tot en met 30 oktober 2020. Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen die georganiseerd worden tussen Friestalige en buitenlandse minderheidstaalgroepen op het gebied van muziek. De regeling is gesloten.

 • Koorbegeleiding

  Amateurkoren uit Fryslân, met volledige rechtsbevoegdheid, die een of twee keer per jaar een mooi concert willen geven onder begeleiding van professionele musici kunnen van 13 januari tot en met 30 oktober 2020 subsidie aanvragen voor koorbegeleiding. Lees hier meer over het subsidieplafond. De regeling is gesloten.

 • Friestalige toneelstukken

  Deze regeling is momenteel gesloten.

  Vanaf 3 februari 2020 tot en met 30 september 2020 kan er subsidie aangevraagd worden voor het schrijven van een Friestalig toneelstuk. De regeling Friestalige literatuur is ook bedoeld voor het schrijven van een toneelstuk in een Friese streektaal, zoals het Bildts.

Pagina opties