Cultuur

 • Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie

  Professionele makers en culturele instellingen die actief zijn in Fryslân, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie vanuit de regeling Stimuleringsregeling Cultuur – Ontwikkeling en Innovatie.

 • Ticketrisico’s LF2028

  Open vanaf 17 april 2020 tot en met 30 september 2022 voor producties die opgenomen zijn in de programmering van LF2028, en die plaatsvinden in de periode tot en met 2022, het triënnale jaar. Het subsidieplafond is € 1.172.743.

 • Musea en Kunstinfrastructuur

  Met deze regeling willen Gedeputeerde Staten komen tot een kwalitatief hoogwaardig aanbod van professionele musea en kunstinfrastructuur in de provincie Fryslân. Vanaf 18 februari 2020 tot en met 1 april 2020 is de Subsidieregeling Musea en Kunstinfrastructuur opengesteld. 

 • Iepenloftspullen 2020

  Vanaf 2 maart 2020 tot en met 27 maart 2020 is de regeling Iepenloftspullen opengesteld. Een iepenloftspul is een Friestalige (muziek)theaterproductie of een (muziek)theaterproductie in een Friese streektaal die in de open lucht plaatsvindt in de periode mei tot oktober.

 • Internationale contacten op het gebied van muziek

  Het is nog niet bekend wanneer deze regeling in 2021 open gaat. Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen die georganiseerd worden tussen Friestalige en buitenlandse minderheidstaalgroepen op het gebied van muziek. De regeling is gesloten.

 • Friestalige toneelstukken

  Vanaf 22 februari 2021 tot en met 30 september 2021 kan er subsidie aangevraagd worden voor het schrijven van een Friestalig toneelstuk. De regeling Friestalige literatuur is ook bedoeld voor het schrijven van een toneelstuk in een Friese streektaal, zoals het Bildts.

 • Subsidieregeling kleine cultuurinitiatieven Fryslân

  Bent u een kunstaanbieder of uitvoerend kunstenaar in Fryslân, zowel professioneel als amateur? Als u een activiteit wilt organiseren op het gebied van podiumkunst, expositie of community art zou u mogelijk subsidie kunnen aanvragen. Vanaf 4 januari 2021 tot en met 15 februari 2021 was de regeling geopend.

Pagina opties