Onderwijs & Sport

 • Friese sporten

  Voor het organiseren van een Friese sport zoals kaatsen, fierljeppen, skûtsjesilen, damjen Frysk spul, schoolschaatsen of de Fryske hynstesport kan subsidie worden aangevraagd van 2 januari 2019 tot en met 31 oktober 2019.

 • Grootschalige sportevenementen

  Voor het organiseren van een grootschalig sportevenement kan subsidie worden aangevraagd van 2 januari 2019 tot en met 31 oktober 2019.

 • Materiële instandhouding Fries

  Lesmateriaal voor het schoolvak Fries, daar draait het om bij de subsidieregeling Materiële instandhouding Fries.

 • Lesuren Fries in het onderwijs

  Meer mensen die Fries kunnen praten, lezen en schrijven. Dat is het doel van de subsidieregeling Lesuren Fries in het onderwijs. Vanaf 4 april 2019 tot en met 17 oktober 2019 kunnen subsidieaanvragen worden ingeleverd.

 • Meartaligens yn it ûnderwiis 2019

  De provinsje stipet it ûntwikkeljen fan meartalige lesmetoaden mei it Frysk en dêrneist it Nederlânsk of it Ingelsk (of noch in oare taal). De regeling sil iepen wêze fan 4 april 2019 ôf oant en mei 31 oktober 2019. It subsydzjeplafon is € 75.000.

 • Universitair Onderwijs Fryslân (gesloten)

  Let op: Deze subsidieregeling is gesloten

  Aankomende studenten uit Fryslân die in Leeuwarden aan het University College van de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân de bacheloropleiding ‘Global Responsibility and Leadership’ gaan volgen, kunnen op grond van deze regeling subsidie aanvragen voor de eerste drie onderwijsjaren van hun studie. De regeling is open vanaf 1 mei 2018 tot en met 14 september 2018.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.