Onderwijs & Sport

 • Materiële instandhouding Fries

  Deze regeling is open.

  Lesmateriaal voor het schoolvak Fries, daar draait het om bij de subsidieregeling Materiële instandhouding Fries.

 • Jorritsma Boschmafonds

  Deze regeling is gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

  Volg je een dagopleiding in het voortgezet onderwijs of in het middelbaar- of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten.

 • Friese sporten

  Voor het organiseren van een Friese sport zoals kaatsen, fierljeppen, skûtsjesilen, damjen Frysk spul, schoolschaatsen of de Fryske hynstesport kan subsidie worden aangevraagd van 2 januari 2020 tot en met 30 oktober 2020.

 • Grootschalige sportevenementen

  Voor het organiseren van een grootschalig sportevenement kan subsidie worden aangevraagd van 2 januari 2020 tot en met 30 oktober 2020.

 • Lesuren Fries in het onderwijs

  Meer mensen die Fries kunnen praten, lezen en schrijven. Dat is het doel van de subsidieregeling Lesuren Fries in het onderwijs. Vanaf 3 april 2020 tot en met 16 oktober 2020 kunnen subsidieaanvragen worden ingeleverd.

 • Universitair Onderwijs Fryslân

  Aankomende studenten uit Fryslân die in Leeuwarden aan het University College van de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân de bacheloropleiding ‘Global Responsibility and Leadership’ gaan volgen, kunnen op grond van deze regeling subsidie aanvragen voor de eerste drie onderwijsjaren van hun studie. De regeling zal ook dit jaar weer open gaan vanaf 15 juni 2020 tot en met 9 oktober 2020. 

 • Meertaligheid in het onderwijs

  De provincie ondersteunt de ontwikkeling van meertalige lesmethoden met het Fries en daarnaast Nederlands of Engels (of een andere taal). De regeling is open van 3 april 2020 tot 30 oktober 2020. Het subsidieplafond is € 175.000.

  Het is belangrijk dat iemand die gebruik wil maken van de subsidie, kennis heeft op het gebied van meertaligheid in het onderwijs op het gebied van opleiding, begeleiding en onderwijsontwikkeling. Subsidie ​​wordt alleen verleend aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

 • Stimulering Sport voucherregeling

  Provincie Fryslân opent in samenwerking met Sport Fryslân een stimuleringsregeling voor extra sportactiviteiten deze zomer. Sportverenigingen kunnen een voucher aanvragen van € 500,- waarmee ze extra sport en bewegingsactiviteiten voor kinderen en jongeren kunnen organiseren tijdens de zomervakantie. Aanvragen kunnen niet meer worden ingediend; de regeling is vol.

Pagina opties