Onderwijs & Sport

 • Jorritsma Boschmafonds

  Volg je een dagopleiding in het voortgezet onderwijs of in het middelbaar- of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten.

 • Friese sporten (plafond bereikt)

  Voor het organiseren van een Friese sport zoals kaatsen, fierljeppen, skûtsjesilen, damjen Frysk spul, schoolschaatsen of de Fryske hynstesport kan subsidie worden aangevraagd van 2 januari 2019 tot en met 31 oktober 2019.

 • Grootschalige sportevenementen (Plafond bereikt)

  Voor het organiseren van een grootschalig sportevenement kan subsidie worden aangevraagd van 2 januari 2019 tot en met 31 oktober 2019.

 • Materiële instandhouding Fries

  Lesmateriaal voor het schoolvak Fries, daar draait het om bij de subsidieregeling Materiële instandhouding Fries.

 • Lesuren Fries in het onderwijs

  Meer mensen die Fries kunnen praten, lezen en schrijven. Dat is het doel van de subsidieregeling Lesuren Fries in het onderwijs. Vanaf 4 april 2019 tot en met 17 oktober 2019 kunnen subsidieaanvragen worden ingeleverd.

 • Universitair Onderwijs Fryslân (gesloten)

  Aankomende studenten uit Fryslân die in Leeuwarden aan het University College van de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân de bacheloropleiding ‘Global Responsibility and Leadership’ gaan volgen, kunnen op grond van deze regeling subsidie aanvragen voor de eerste drie onderwijsjaren van hun studie. De regeling zal ook dit jaar weer open gaan vanaf 17 juni 2019 tot en met 27 september 2019. 

 • Meertaligheid in het onderwijs 2019 (gesloten)

  Het plafond is bereikt. Het heeft op dit moment geen zin meer om een aanvraag in te dienen.

  De provincie ondersteunt de ontwikkeling van meertalige lesmethoden met het Fries en daarnaast Nederlands of Engels (of een andere taal). De regeling is open van 4 april 2019 tot 31 oktober 2019. Het subsidieplafond is € 75.000.

  Het is belangrijk dat iemand die gebruik wil maken van de subsidie, kennis heeft op het gebied van meertaligheid in het onderwijs op het gebied van opleiding, begeleiding en onderwijsontwikkeling. Subsidie ​​wordt alleen verleend aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

Pagina opties