Vestiging en diversificatie Fryslân 2018-2019

Denkt u er over na om uw bedrijf in Fryslân te vestigen? Of bent u een Friese ondernemer en wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân starten? Dan kunt u tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het opzetten van een nieuwe vestiging in Fryslân van de onderneming van de aanvrager waarbinnen minimaal 10 nieuwe FTE wordt aangenomen;
  • het verplaatsen van een bestaande vestiging van de onderneming van de aanvrager naar Fryslân, waarbij minimaal 10 bestaande FTE wordt verschoven naar Fryslân;
  • het realiseren van een diversificatieproject binnen een bestaande vestiging in Fryslân van de onderneming van een aanvrager, die direct leidt tot het aannemen van minimaal 10 nieuwe FTE.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt € 5.000,- per beoogde FTE uitbreiding, met een maximum van € 100.000,- per vestigings- of diversificatieproject.

Wij adviseren u eerst de regeling goed door te nemen voordat u een aanvraag indient.

Subsidie aanvragen

U kunt per post subsidie aanvragen. Onderaan deze pagina kunt u het juiste aanvraagformulier downloaden. Let er op dat u het juiste aanvraagformulier gebruikt.

Let op

De subsidie wordt geweigerd indien voor ontvangst van de aanvraag gestart is met de feitelijke werkzaamheden ter verwezenlijking van de subsidiabele activiteit.

Het subsidieplafond is € 675.000,-. Zodra het subsidieplafond bereikt is, wordt de regeling gesloten.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Subsidies. Dit kan via 058 292 5925 of via subsidies@fryslan.frl

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.