Subsidieregeling Regionaal Programma KRW Landbouw Fryslân

Deze regeling is op dit moment gesloten.

Van 7 januari 2019 9.00 uur tot en met 25 januari 2019 17.00 uur kan een subsidieaanvraag worden ingediend voor de het Regionaal Programma KRW Landbouw Fryslân.

De openstelling betreft hoofdstuk 2 van de regeling die gericht is op het verminderen van de erfafspoeling in de akkerbouw. Subsidie aanvragen is mogelijk voor niet economische activiteiten, waaraan minimaal 100 akkerbouwers deelnemen, gericht op ‘makelen en schakelen’, betreffende;

  • Het opstellen van een plan van aanpak dat een bijdrage levert aan waterdoelen in Fryslân;
  • Activiteiten gericht op kennisoverdracht in de agrosector met doel bewustwording van de noodzaak van het nemen van maatregelen die bijdragen aan waterdoelen in Fryslân
  • Werven en begeleiden van ondernemers in de agrosector die concreet maatregelen willen treffen die bijdragen aan waterdoelen in Fryslân.

Subsidieplafond

Voor de 1ste openstelling 2019 is een budget van 435.000,- beschikbaar.

Achtergrondinformatie

Deze regeling dient om kansrijke projecten  voor het regionaal programma KRW landbouw te initiëren en aan te jagen. Gezamenlijk met Wetterskip en LTO is deze openstelling voor de vermindering van erfemissie in de akkerbouw voorbereid.

Lees de Subsidieregeling Regionaal Programma KRW Landbouw Fryslân om te bekijken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn. Een volledige ingediende aanvraag krijgt het eerst bericht of subsidie zal worden toegekend. Een volledige aanvraag is rechtsgeldig ondertekend en bevat alle informatie waar in het aanvraagformulier om wordt gevraagd. Nadat het subsidieplafond is bereikt, kan er geen subsidie meer worden verdeeld.

Het aanvragen van de subsidie

De aanvraag kan worden ingediend door het invullen van het aanvraagformulier dat op deze pagina te downloaden is.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie via 058 - 292 59 25. Zij helpen u graag verder.

Pagina opties