Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) richt zich op de ontwikkeling en realisatie van natuur. Het gaat om de permanente omvorming van landbouwgrond naar natuur en het inrichten naar natuurgebied.

In het openstellingsbesluit SKNL 2018 zijn de percelen genoemd waarvoor een subsidie aangevraagd kan worden. Heeft u zeggenschap over één of meerdere van deze percelen, en wilt u landbouwgrond omvormen naar natuur, dan kunt u subsidie aanvragen vanaf 1 juni 2018 tot en met 31 december 2018.

Informatie over de subsidieregeling

Deze regeling is bedoeld voor het omzetten van landbouwgrond naar natuur en het verder ontwikkelen en verhogen van de natuurkwaliteit. De subsidie is in twee delen opgesplitst:

Subsidie voor functieverandering wordt op 1 juni opengesteld:

U wilt landbouwgrond blijvend omzetten in bos- of natuurterrein. De economische waarde van de grond daalt daardoor, hiervoor wordt u gecompenseerd. Deze waardedaling wordt bepaald middels de getaxeerde landbouwkundige waarde.

In het openstellingsbesluit SKNL 2018 zijn alleen plafonds vastgesteld voor de subsidie voor functieverandering.

Investeringssubsidie natuur en landschap:

Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor de investeringssubsidie natuur en landschap.

Hoogte van de subsidie

Gedeputeerde Staten hebben voor de SKNL openstelling 2018 ruim 3,1 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidie voor functieverandering bedraagt maximaal 85% van de waarde van de landbouwgrond.

Aanvraagformulieren

Voor het aanvragen van een subsidie dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier. Denkt u erom dat u ook de bijlagen meestuurt. De bijlagen kadastrale gegevens en opgave subsidies kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Overige informatie

Voor meer informatie kunt u de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân raadplegen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie Fryslân via 058 292 5925. Zij verwijzen u door naar de juiste persoon.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.