Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) richt zich op de ontwikkeling en realisatie van natuur. Het gaat om de permanente omvorming van landbouwgrond naar natuur en het inrichten naar natuurgebied.

Openstelling

In het tweede openstellingsbesluit SKNL 2020 zijn de percelen genoemd waarvoor een subsidie aangevraagd kan worden. U kunt aanspraak maken op de subsidie wanneer u landbouwgrond blijvend wilt omzetten in bos- of natuurterrein. De economische waarde van de grond daalt daardoor, hiervoor wordt u gecompenseerd. Deze waardedaling wordt bepaald middels een taxatie.

Heeft u zeggenschap over één of meerdere van deze percelen, en wilt u landbouwgrond omvormen naar natuur, dan kunt u subsidie aanvragen vanaf 1 november 2020 tot en met 31 mei 2021.

Hoogte van de subsidie

Gedeputeerde Staten hebben voor de tweede SKNL openstelling 2020  € 2.800.000  beschikbaar gesteld. De subsidie voor functieverandering bedraagt maximaal 85% van de waarde van de landbouwgrond.

Aanvraagformulieren

Voor het aanvragen van een subsidie dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier. Denkt u erom dat u ook de bijlagen (kadastrale gegevens en opgave subsidies) meestuurt. Deze documenten kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Overige informatie

Voor meer informatie kunt u de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân raadplegen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie Fryslân via 058 292 5925. Zij verwijzen u door naar de juiste persoon.

Pagina opties