Subsidieregeling kleine cultuurinitiatieven Fryslân

Bent u een kunstaanbieder of uitvoerend kunstenaar in Fryslân, zowel professioneel als amateur? Als u een activiteit wilt organiseren op het gebied van podiumkunst, expositie of community art zou u mogelijk subsidie kunnen aanvragen. Vanaf 4 januari 2021 tot en met 15 februari 2021 was de regeling geopend.

Met deze regeling willen we de cultuursector een steuntje in de rug geven. Door de coronamaatregelen hebben veel makers en organisatoren geen of weinig werk. Ook ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen, poppodia en theaters hebben veel minder inkomsten door de maatregelen. In deze regeling hebben we daarom een koppeling gemaakt: de maker dient een plan in én geeft aan waar hij of zij dat gaat uitvoeren.

Richtlijnen

Uiteraard is het daarbij van belang dat de geldende RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. We geven u daarom tot 1 oktober de tijd om uw activiteit uit te voeren. We hebben gezien dat de afgelopen tijd toch inventieve culturele uitingen tot stand zijn gekomen ondanks de beperkingen. Dit willen we graag stimuleren en daaraan financieel bijdragen met deze regeling. En we hopen natuurlijk dat er in de loop van 2021 weer versoepelingen mogelijk zijn, waardoor nog meer makers aan de slag kunnen en inwoners van Fryslân van cultuur kunnen genieten.

Informatie over de subsidieregeling

Subsidie kan worden verstrekt voor een op zichzelf staande culturele activiteit op het gebied van podiumkunst, expositie of community art in een ontmoetingsplek in Fryslân, die al dan niet tegen betaling toegankelijk is voor publiek.

Leest het Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 15 december 2020, houdende regels omtrent subsidie voor kleine cultuurinitiatieven (Subsidieregeling kleine cultuurinitiatieven Fryslân) (overheid.nl) voor alle details.

Subsidiebedrag

U kunt minimaal € 500 en maximaal € 10.000 subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 150.000.

Waar?

Let op: het plafond van deze regeling is met de volledige aanvragen bereikt. Het indienen van een aanvraag heeft op dit moment geen zin meer.

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het beschikbare aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

  1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
  2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
  3. Vul de antwoorden in
  4. Print het formulier uit
  5. Onderteken het formulier
  6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
  7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.

Pagina opties