Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân

Aanvragers die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Fryslân kunnen vanaf  8 oktober 2020 t/m 6 november 2020 subsidie aanvragen voor  het ontwikkelen, laten ontwikkelen of uitwerken van een innovatief projectvoorstel of -plan binnen een of meerdere van de transities en het voeren van een gesprek daarover met een provinciale innovatiematrix-tafel. Het plafond betreft € 150.000.

Informatie over de subsidieregeling

Een subsidie kan worden verstrekt aan  aanvragers die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Fryslân voor  het ontwikkelen, laten ontwikkelen of uitwerken van een innovatief projectvoorstel of -plan binnen een of meerdere van de transities en het voeren van een gesprek daarover met een provinciale innovatiematrix-tafel. Meer informatie vindt u in de subsidieregeling innovatiematrix Fryslân.  

Belangrijkste voorwaarden

  • Het project moet voldoende bijdrage aan innovatie binnen een van de transities en de brede welvaart van Fryslân;
  • het gesprek met de innovatiematrix-tafel plaats te laten vinden zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 maanden na de datum van subsidieverstrekking;
  • een verslag van het gesprek met de innovatiematrix-tafel en een omschrijving van de wijze waarop de resultaten daarvan zullen worden betrokken bij de verdere ontwikkeling te overleggen, binnen 6 weken nadat het gesprek heeft plaatsgevonden.

Subsidiebedrag

Per aanvraag wordt een eenmalige bijdrage van  € 2.500 beschikbaar gesteld.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met subsidies@fryslan.frl

Pagina opties