Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân

Provincie Fryslân opent in samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân een subsidieregeling voor de maatschappelijke sector. Doel is om verenigingen en stichtingen te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten in de anderhalve-meter-samenleving. Er is € 375.000,- beschikbaar voor heel Fryslân.

De regeling, officieel geheten ‘Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân’, is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

De regeling wordt uitgevoerd door Streekwurk. De projectadviseurs bij de 5 Streekwurk kantoren helpen u graag verder. Klik hier voor de adressen van de projectbureaus.

Hoofdlijnen van de regeling

 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan buurt- en dorpshuizen, amateursportaanbieders, amateurkunstaanbieders en overige maatschappelijke organisaties in Fryslân met als rechtsvorm vereniging of stichting.
 • De maximale te ontvangen subsidie per aanvrager bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 225,- en een maximum van € 1.500,-.
 • Kosten zijn subsidiabel vanaf 6 mei 2020.
 • Een aanvraag kan digitaal worden ingediend in de periode van 7 september 2020 09:00 uur tot en met 7 oktober 2020 23:59 uur.
 • Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.
 • Voor deze regeling geldt: vol is vol.

Klik hier voor de volledige tekst van de regeling.

De subsidieregeling is ook gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Aanvraagformulier

De subsidieregeling opent op maandag 7 september, 09:00 uur. U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen. 

Aanvraagformulier

U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen: 

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC;
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’;
 3. Vul de antwoorden in;
 4. Onderteken het formulier;
 5. Mail het ingevulde en ondertekende formulier naar provincie@fryslan.frl

Vragen? 

Meer informatie over de ‘Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân’ vindt u op deze paginaVoor vragen over uw subsidieaanvraag kunt u contact opnemen met provincie Fryslân via telefoonnummer 058 – 292 59 25.

Meer informatie

Pagina opties