Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsverplaatsing (SAB) 2015

Deze regeling is geopend tot en met 31 december 2020.

Voor agrarische bedrijfsverplaatsing stelt de provincie geld beschikbaar.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

U kunt  tot en met 31 december 2020 subsidie aanvragen. Hiervoor is een budget van € 7.000.000 beschikbaar gesteld voor bedrijfsverplaatsingen die zijn gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur, in een landinrichtingsgebied, in een gebied ten behoeve van planmatige kavelruil en in een gebied waar een aankoopstrategieplan voor is opgesteld dat is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het kort gezegd komt het erop neer dat als de provincie uw bedrijf wil kopen, en aan de randvoorwaarden is voldaan, een SAB subsidie aangevraagd kan worden. Als het subsidieplafond is bereikt kunt u geen aanvraag meer doen.

Benieuwd hoeveel subsidie u kunt krijgen? Lees dan de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsverplaatsing Fryslân 2015. Dit document vindt u onder de te downloaden bestanden.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Financieringen en Subsidies. Dit doet u via 058 - 292 53 35 of via subsidies@fryslan.frl.

Subsidieregeling op overheid.nl

Pagina opties