Subsidie energiebesparing eigen huis

Ook in 2021 komen woningeigenaren en VvE’s in Fryslân in aanmerking voor een extra aanvullende tegemoetkoming van het Rijk als zij hun woning verduurzamen met isolerende maatregelen waarvoor nog niet eerder subsidie is ontvangen.

Subsidie aanvragen

Woningeigenaren kunnen, als zij aan de voorwaarden voor energiebesparende maatregelen voldoen, subsidie aanvragen bij Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). Bij een combinatie van twee maatregelen bijvoorbeeld een warmtepomp en spouwmuurisolatie krijgen zij alleen een tegemoetkoming voor de isolatiemaatregel. Voor Verenigingen van Eigenaren was er de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). De SEEH voor VvE’s is gesloten.

Aanvulling provincie Fryslân

Friese aanvragers krijgen van de provincie Fryslân ongeveer 50% extra, boven op het reguliere subsidiebedrag voor isolerende maatregelen. Deze extra stimulans geldt als er een positief besluit is genomen vanuit de RVO regeling. Aanvragers ontvangen een mail van RVO voor het akkoord doorleveren van de benodigde gegevens aan de provincie.

Openstelling Friese subsidieregeling

Op dit moment wordt nog gewerkt aan het openstellen van onze Friese regeling die deze aanvulling mogelijk maakt. Wij verwachten medio april met het uitbetalen van deze Provinciale aanvulling te kunnen beginnen.

Pagina opties