Stimulering Sport voucherregeling

Provincie Fryslân opent in samenwerking met Sport Fryslân een stimuleringsregeling voor extra sportactiviteiten deze zomer. Sportverenigingen kunnen een voucher aanvragen van € 500,- waarmee ze extra sport en bewegingsactiviteiten voor kinderen en jongeren kunnen organiseren tijdens de zomervakantie. Aanvragen kunnen niet meer worden ingediend; de regeling is vol.

Informatie over deze regeling

De regeling heeft als doel om jongeren en kinderen een aanvullend activiteitenprogramma aan te bieden omdat in deze bijzondere tijd veel activiteiten stil zijn komen te liggen. Door corona gaan veel sportevenementen niet door en zijn veel jongeren en kinderen aan huis gekluisterd. Voor deze doelgroep wil de provincie sportverenigingen uitdagen een mooi aanvullend activiteitenprogramma te ontwikkelen zodat er ook voor de thuisblijvers (én de bezoeker van onze provincie) genoeg activiteit is deze zomer.

Hoe kom je voor een voucher in aanmerking?

  • De voucher is beschikbaar voor sportverenigingen.
  • Het gaat om het organiseren van extra sport- en beweegactiviteiten. Reguliere activiteiten komen dus niet in aanmerking voor de stimuleringsbijdrage.
  • Deze extra sport- en beweegactiviteiten moeten plaats vinden op of na 1 juli en vóór 1 september 2020.
  • Deze extra sport- en beweegactiviteiten dienen beschikbaar te zijn voor leden en niet- leden en bezoekers van de provincie Fryslân.
  • Voor het indienen van een aanvraag dient een aanvraagformulier te worden ingevuld. Deze is door Sport Fryslân beschikbaar gesteld.

Bijdrage voor kinderen

Wil uw kind graag sporten of op een andere manier actief bezig zijn maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen, zoals sportkleding. Meer informatie over hoe u een aanvraag kunt doen vindt u op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Pagina opties