Regeling Mei- inoar foar it Frysk

Vanaf 1 november 2017 tot en met 31 december 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het opstellen of uitvoeren van taalbeleid in het kader  van de Wet gebrûk Fryske taal. De regeling Mei-inoar foar it Frysk kan helpen in het voldoen aan de voorwaarden van de Wet gebrûk Fryske taal door Friese gemeenten en anderen Friese bestuursorganen.

Hoogte van de subsidie

Voor het maken van een taalverordening en/of taalbeleidsplan is de bijdrage maximaal 50%. Voor het uitvoeren van het taalbeleid is de bijdrage maximaal 70%. In elk geval is het maximum subsidiebedrag per aanvrager € 40.000,-. Het subsidieplafond tot en met 2020 bedraagt € 450.000,- en wordt verdeeld over 2018, 2019 en 2020. Voor het jaar 2019 is er een bedrag van  € 150.000,- beschikbaar.

Het aanvragen van de subsidie

Lees de Subsidieregeling Mei-inoar foar it Frysk om te bekijken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn. Een volledige ingediende aanvraag krijgt het eerst bericht of subsidie zal worden toegekend. Een volledige aanvraag is rechtsgeldig ondertekend en bevat alle informatie waar in het aanvraagformulier om wordt gevraagd. Nadat het subsidieplafond is bereikt, kan er geen subsidie meer worden verdeeld.

Het aanvragen van de subsidie

De aanvraag kan worden ingediend door het invullen van het aanvraagformulier dat op deze pagina te downloaden zal zijn.

Voor vragen over de regeling kunt u contact opnemen met de afdeling Financieringen en Subsidies op telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail subsidies@fryslan.frl

Pagina opties