POP3: Plattelandsontwikkeling Programma

Een aantal maatregelen van deze subsidieregeling zijn geopend. Lees op deze pagina welke maatregelen dit zijn.

De agrarische sector is in Noord-Nederland een belangrijke economische factor. Het is belangrijk om deze positie te behouden en verder uit te breiden. Daarvoor is innovatie en verduurzaming essentieel.

Het Plattelandsontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3) geeft kansen om daar op in te zetten. In deze periode is totaal 250 miljoen euro subsidie beschikbaar voor POP. Er komen openstellingen op het gebied van:

  • Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
  • Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties;
  • Samenwerking voor innovatie;
  • Verbetering van waterkwaliteit;
  • Natuur en landschap.

SNN

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert het POP3 voor de drie Noordelijke provincies uit. SNN voert niet de Jonge Landbouwers Regeling (JOLA) uit. Die doet de provincie zelf. RVO behandelt de subsidieaanvraag. Op de website van het SNN vindt u alle informatie over alle regelingen (behalve JOLA), zodat u kunt nagaan of uw project in aanmerking komt voor subsidie. Aanvullende informatie over de maatregelen vindt u op de website van SNN. U wordt doorverwezen naar de desbetreffende pagina's bij naar de desbetreffende pagina's bij Overzicht Maatregelen.

Overzicht andere maatregelen

Maatregel 2: Fysieke investeringen

Landbouwondernemers in de provincie Fryslân kunnen vanaf 8 april 2019 9.00 uur t/m 14 juni 2019 17.00 uur subsidie aanvragen voor fysieke investeringen voor de modernisering en verduurzaming van hun bedrijf. Hier vindt u het openstellingsbesluit en de publicatie. Bij deze subsidie gaat het om investeringen in moderne installaties en machines. Door deze investeringen versterken agrarische ondernemers hun bedrijfsvoering. Lees verder.

Maatregel 3: JOLA

Vanaf 3 december 2018 t/m 8 februari 2019 kunnen boeren die niet ouder zijn dan 40 jaar aanspraak maken op de speciale subsidieregeling jonge landbouwers. Het geld is bedoeld voor de verduurzaming van landbouwbedrijven. Jonge boeren kunnen tot €20.000 euro krijgen voor investeringen in de verduurzaming van hun bedrijven, waardoor bijvoorbeeld biodiversiteit versterkt wordt of de uitstoot van vervuilende stoffen vermindert. Zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van luchtwassers voor in de stal. Het aanvragen van een bijdrage voor een windturbine is echter niet mogelijk. Lees verder en zie hier de investeringslijst.

Maatregel 4: Kavelruil

Gesloten: De maatregel investeringen in infrastructuur betreft een combinatie van mogelijkheden ter verbetering van de verkaveling, de toegankelijkheid en de landbouwinfrastructuur enerzijds en verbetering van de ligging van landbouwbedrijven uit het oogpunt van milieu-, water- en natuurdoelen anderzijds. Lees verder.

Maatregel 7: Samenwerking voor innovatie

Landbouwondernemers kunnen van 8 oktober t/m 14 december subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een innovatieproject in de landbouwsector. Het project moet bijdragen aan een of meer van de vier doelstellingen uit de AgroAgenda en/of bijdragen aan de inzet van de regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en wat zich bevindt in TRL niveau 4,5, 6 en/of 7. Lees verder.

Regeling subsidies

Klik hier voor de regeling subsidies Plattelands Ontwikkeling programma 2014 - 2020.

Contact met de provincie

Heeft u vragen over POP3 of de andere openstellingen? Dan kunt u contact opnemen met provincie Fryslân via provincie@fryslan.frl of via telefoonnummer:  058 292 5925.

Pagina opties