Podiumkunsten en muziekcomposities

Deze regeling is op dit moment gesloten.

Voor de voorbereiding van producties op het gebied van theater, muziek of dans en voor het maken van muziekcomposities heeft de provincie de subsidieregeling 'Productie professionele podiumkunsten en muziekcomposities'. De tweede openstelling van dit jaar vond plaats van 1 mei 2019 tot en met 30 augustus 2019.

Voorwaarden

De aanvraagcriteria en de hoogte van de subsidie zijn te vinden in paragraaf 3.3 van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân. Het subsidieplafond is gezet op €110.000.

Let op, bij theaterproducties is de voorbereiding subsidiabel. Een harde eis is dat de podiumkunstenproductie dan binnen twee jaar na subsidieverlening moet worden opgevoerd in Fryslân.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kunt onderstaand aanvraagformulier gebruiken. Alleen rechtspersonen komen in aanmerking voor subsidie. Bij de aanvraag moet een duidelijk projectplan en een reële begroting met kosten- en batenkant aangeleverd worden.

Wacht niet tot het laatste moment

Het is verstandig om niet tot het laatste moment te wachten met het inleveren van een aanvraag omdat wij na de sluitingsdatum van de tender geen inhoudelijke informatie meer mogen opvragen. Indien er wat mis is met uw aanvraag, kan dat betekenen dat er een afwijzing moet volgen.

Beoordeling door adviescommissie

De kans is groot dat de Adviescommissie Cultuur de aanvragen zal beoordelen op o.a. artistieke kwaliteit en daarnaar zal ranken. U kunt in artikel 3.3.8 van de regeling lezen waar de commissie zoal op let en die informatie benutten om daar in uw projectplan op in te gaan.

Bij deze regeling is het tevens belangrijk om de aanvraag rechtsgeldig te ondertekenen en om een de-minimisverklaring mee te sturen met het aanvraagformulier.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met subsidies@fryslan.frl 

Pagina opties