Niet-kerende Grondbewerking

De regeling is gesloten.
Friese loonbedrijven die gevestigd zijn in één van de postcodes van de bijlage, kunnen vanaf 1 juni 2020 tot en met 26 juni 2020 17.00 u subsidie aanvragen voor de aanschaf van machines voor niet- kerende grondbewerking. Het plafond betreft € 100.000,-. De regeling kunt u hier vinden.

Informatie over de subsidieregeling

Een subsidie kan alleen worden verstrekt aan loonbedrijven die gevestigd zijn in één van de postcodes opgenomen in bijlage I van deze regeling. Zoek doormiddel van Ctrl+F of uw postcode hier tussen staat.

Subsidie kan worden verstrekt voor de aanschaf van zowel nieuwe als gebruikte machines voor niet-kerende grondbewerking  en die in hoofdzaak ingezet worden in het Friese veenweidegebied. Zie bijlage II om welke machines dat het gaat. 

Daarnaast kan subsidie worden verstrekt voor de aanschaf van precisiemeetapparatuur behorende bij deze machines, mits deze tegelijkertijd zijn aanschaft met de aanschaf van de machines en  eventuele installatiekosten. Verdere informatie kunt u vinden in de Subsidieregeling Investeringen in Niet-kerende Grondbewerking voor Loonwerkers in het Veenweidegebied in Fryslân 2020.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 16.000 per aanvrager. Als na beoordeling de berekende subsidie lager is dan € 5.000 dan wordt er geen subsidie verstrekt.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met subsidies@fryslan.frl

Pagina opties