MKB Voucherregeling

U kunt tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen.

Ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de strategische HR stimuleren zijn voor de voucherregeling MKB Fryslân aan het juiste adres. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. De subsidieregeling heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij mkb ondernemers in provincie Fryslân.

Als mkb’er in de provincie Fryslan kunt u subsidie aanvragen op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR. U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Het resterende budget is enkel voor het onderdeel HR ontwikkeling. Het plafond voor bedrijfsontwikkeling/innovatie is op dit moment bereikt en het loket is gesloten. Er kunnen voor het onderdeel bedrijfsontwikkeling/innovatie geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.

Informatie over de subsidieregeling

De subsidieregeling heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij MKB ondernemers in provincie Fryslân, waarbij de effecten van het project neerslaan in provincie Fryslân.  

De regeling richt zich op de specifieke onderwerpen innovatie, bedrijfsontwikkeling en strategische HR. De subsidiabele kosten betreffen activiteiten gericht op het opdoen van kennis of verbeteren van vaardigheden, zoals het opstellen van een financieringsplan, optimalisatieplan, bedrijfsplan, innovatieadvies, strategisch HR beleidsplan of deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken. 

Subsidiebedrag

De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum dat per aangevraagde activiteit varieert tussen € 500,- en € 2500,-.

Subsidie aanvragen

De Voucherregeling wordt uitgevoerd door het SNN. U vindt op de website van het SNN verdere informatie over de regeling en het aanvragen van de subsidie.

Vragen?

Vragen over de regeling kunt u stellen aan het SNN via ondernemersregelingen@snn.eu of via (050) 5224 908, op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur. Tevens kunt u voor inhoudelijke vragen op het gebied van HR, innovatie of bedrijfsontwikkeling terecht bij YnBusiness.

Te downloaden:

Pagina opties