Lân fan Taal (gesloten)

Dit bericht is niet meer actueel

De subsidieregeling heeft als doel een brede op het publiek gerichte programmering voor het open programma Lân fan Taal mogelijk te maken. Intussen is de regeling gesloten en heeft iedereen bericht gekregen. Deze regeling zal niet meer open gaan. Het subsidieplafond van deze 3e tender is daarnaast verhoogd naar € 34.050.

De regeling is in 2017 drie keer open geweest. Er kon subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van een kleine of grote culturele productie op het gebied van meertaligheid.


Tender 1 was van 31 januari tot en met 28 februari.
Tender 2 was van 1 mei tot en met 31 mei.
Tender 3 was van 4 oktober tot en met 1 november. 

Kijk op www.lanfantaal.nl voor meer informatie over Lân fan Taal.

Hoogte van de subsidie

Voor kleine culturele producties is de hoogte van de subsidie € 500,--.
Voor grote culturele producties is de hoogte van de subsidie maximaal € 5.000,--.

De tekst van de regeling is te vinden in paragraaf 2.7 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân.

Beoordeling

Over de toekenning van de subsidie voor kleine culturele producties besluiten wij op volgorde van binnenkomst.
Aanvragen voor grote culturele producties die volledig zijn, worden gerangschikt. De adviescommissie beoordeelt de aanvragen voor grote culturele producties op de vooraf opgestelde criteria. Alleen de projecten met de meeste punten krijgen subsidie.

Meer informatie

Voor vragen over de regeling kunt u contact opnemen met afdeling Financieringen en Subsidies op 058 - 292 53 35. Het e-mailadres is subsidies@fryslan.frl.

Te downloaden:

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.