Koorbegeleiding

Amateurkoren uit Fryslân, met volledige rechtsbevoegdheid, die een of twee keer per jaar een mooi concert willen geven onder begeleiding van professionele musici kunnen van 13 januari tot en met 30 oktober 2020 subsidie aanvragen voor koorbegeleiding. Lees hier meer over het subsidieplafond.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het koor wordt bij de uitvoering bijgestaan door een orkest, een band, een aantal spelers op instrumenten of een aantal solisten. Het is van belang dat de musici die het koor begeleiden voornamelijk professionals zijn die een opleiding hebben gehad op het conservatorium;
  • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan amateurkoren;
  • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid;
  • Het subsidiebedrag is maximaal € 1.000. Het subsidieplafond voor artikel 3.2.2, onderdeel d is € 20.000, geldt van 13 januari 2020 tot en met 30 oktober 2020.

De volledige aanvraagcriteria kunt u vinden in paragraaf 3.2 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân. Het gaat om onderdeel d van de paragraaf met de titel Laagdrempelige culturele activiteiten.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het beschikbare aanvraagformulier. Deze kunt u invullen door op onderstaande knop te klikken.

Subsidie aanvragen

Rechtsgeldig ondertekenen

Het is belangrijk om het aanvraagformulier rechtsgeldig te ondertekenen. De handtekening van alleen de voorzitter van een stichting of vereniging is meestal niet voldoende. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel kunt u nagaan of één bestuurslid zelfstandig bevoegd is of dat alle bestuursleden gezamenlijk bevoegd zijn. In de statuten kunt u vinden welke bestuursleden uw stichting / vereniging in en buiten rechte mogen vertegenwoordigen.  

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met subsidies@fryslan.frl   

Pagina opties