Kavelruil en inrichting

De subsidieregeling kavelinrichtingskosten heeft zijn subsidieplafond bereikt. Op dit moment zijn hier dus geen subsidiemogelijkheden voor. Het is nog niet duidelijk of er in 2020 weer subsidie aan te vragen is.

Provincie Fryslân helpt graag bij het verbeteren van de verkaveling in Fryslân. Voor een boer of ondernemer kan het voordelen hebben eens te kijken naar verkaveling van percelen grond die ver uit elkaar liggen. Uit kosten- en milieuoogpunt is het beter om deze kavels dichter bij het bedrijf te hebben.

Subsidie

De provincie stelt subsidie beschikbaar voor kavelruil. De subsidie bestaat uit twee gedeelten:

  • Bijdrage in de proceskosten (kosten notaris, kadaster, adviseur, e.d.)
  • Subsidie kavelinrichtingskosten (momenteel niet beschikbaar, plafond bereikt)

De bijdrage in de proces- en procedurekosten is 100% op basis van de kosten voor de notaris (regionotaris: zie kaartje) en kadaster. Aan een bijdrage in de kosten voor een adviseur zijn regels gesteld. Een bijdrage aanvragen voor proces-en procedurekosten (notaris en kadaster, adviseur) is mogelijk tot eind 2021. De indiening vindt plaats via de betreffende regionotaris. Deze krijgt dan opdracht van de provincie om de betreffende kavelruil uit te voeren.

Video: Julia kijkt mee bij kavelruil

Bron: YouTube

Kavelruil indienen

Wilt u een kavelruil indienen? Neem dan in een vroeg stadium contact op met de provincie of de notaris van uw regio. Per regio is één notariskantoor actief voor Kavelruilen. Dit is te zien op onderstaande kaart of te lezen in de opsomming die volgt na deze alinea. Vraag dan ook naar de subsidiemogelijkheden. De aktepassering dient u bij de betreffende notaris te laten verzorgen.

  • Regio Noord-West: Notariskantoor mr. G.S. van der Hem in Jorwert;
  • Regio Noord-Oost: Sekuer Notaris in Surhuisterveen;
  • Regio Zuid-West: Notariskantoor mr. A.J. Nicolai in Balk;
  • Regio Zuid-Oost: Sekuer Notaris in Surhuisterveen.Een kaart van Fryslân met daarin de aagegeven gebieden waar inwoners terecht kunnen voor kavelruil.

Heeft u vragen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Dhr. K. Föllings van Provincie Fryslân via telefoonnummer 058 - 292 87 52.

Heeft u algemene vragen dan kunt u bellen met het Klantcontactcentrum: 058 - 292 59 25, of mailen naar provincie@fryslan.frl.

Pagina opties