Kansenfonds (gesloten)

Vanaf 8 februari 2019 tot en met 19 maart 2019 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de regeling Kansenfonds. Het plafond bedraagt € 738.200.

Wat is het kansenfonds?

Het Kansenfonds is bedoeld om projecten van de grond te krijgen die kansarme mensen in Fryslân helpen om weer mee te doen in de maatschappij. Het is belangrijk dat de projecten er toe bijdragen dat de Friese sociale infrastructuur op de langere termijn wordt versterkt. We zijn op zoek naar veelbelovende vernieuwende sociale initiatieven. De voorwaarden en toetsingscriteria kunt u vinden in de Subsidieregeling Kansenfonds Fryslân. De aanvragen zullen worden beoordeeld door de Advies- en begeleidingscommissie Kansenfonds.

Voor wie?

De aanvrager moet in Fryslân aantoonbaar samenwerken met andere organisaties die zich in onze provincie bezig houden met het vergroten van de kansen van kansarmen.

Aanvragen schriftelijk indienen, alléén binnen de openstellingsperiode

De aanvraag moet worden ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat u onderaan deze tekst bij de te downloaden bestanden kunt vinden. De aanvraag moet door ons tijdig schriftelijk zijn ontvangen per post of tijdig worden afgeleverd bij de balie van het provinciehuis.

Meer informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Subsidies. Het telefoonnummer is 058 - 292 59 25 en het mailadres is subsidies@fryslan.frl.   

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.