Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

Deze regeling is geopend tot en met 31 december 2020. ​LET OP! Het subsidieplafond van € 1.850.000 is inmiddels bereikt. Een aanvraag indienen voor deze subsidie is niet meer mogelijk.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.  

Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

Pagina opties