Iepen Mienskipsfûns (open)

De provincie Fryslân stelt in 2018 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. In 2018 worden drie tenders opengesteld. Van 7 mei t/m 1 juni 2018 17:00 uur is de tweede subsidieronde van 2018 geopend voor aanvragen.

Van idee tot subsidieaanvraag

Om inzicht te krijgen of uw projectidee voor subsidie in aanmerking komt, biedt de provincie u de mogelijkheid uw projectidee af te stemmen met de projectadviseur van Streekwurk in uw regio. Samen bekijkt u of uw idee in aanmerking komt voor subsidie. Na aanmelding van uw idee neemt het projectbureau binnen enkele werkdagen contact met u op. Ook kunt u bij het projectbureau terecht voor advies over het opstellen van het projectplan en al uw vragen over het aanvragen van de subsidie. Meld uw projectidee aan.

Aanvraagformulieren

Via onderstaande link kunt u het aanvraagformulier online invullen. U kunt het formulier vervolgens printen en per post versturen.

Aanvraagformulier

Let op: Kleine maatschappelijke initiatieven (< € 10.000) en evenementen in Zuidwest Fryslân dienen de aanvraag bij de gemeente Súdwest Fryslân of de gemeente de Fryske Marren in te dienen door middel van dit formulier.

Let op

In voorgaande tenders hebben wij helaas projecten moeten weigeren op een aantal punten.

Wij vragen u hier extra op te letten:

  • Een fout/onduidelijkheid in de begroting kan na het sluiten van de tender niet worden aangepast;
  • De subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016 is op enkele punten gewijzigd.
  • Een subsidieaanvraag van meer dan 40% van de subsidiabele kosten wordt geweigerd;
  • Ontbrekende bijlage/aanpassingen die na het sluiten van de tender binnenkomen, worden niet meer meegenomen;
  • Een gat in het dekkingsplan resulteert ook in een weigering;
  • Een aanvraag ingediend per email is geen geldig ingediende aanvraag;
  • En tot slot; uw definitieve aanvraag dient vrijdag 1 juni 2018 vóór 17.00 uur bij de provincie binnen te zijn. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk 2 oktober 2018 bericht van ons.

Vragen?

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en begeleiding van uw projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de website van Streekwurk. Hier kunt u ook de voorwaarden en toetsingscriteria vinden die van toepassing zijn op de subsidieregeling.

Vragen over uw subsidieaanvraag kunt u stellen aan de afdeling Financieringen & Subsidies tel. 058 – 292 53 35 of via subsidies@fryslan.frl.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.