Iepen Mienskipsfûns (open 21 januari tot 15 februari 17.00 uur)

De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Het Iepen Mienskipsfûns werkt met een tendersysteem. In 2019 worden drie tenders opengesteld:

  • tender 1: 21 januari tot en met 15 februari;
  • tender 2: 23 april tot en met 17 mei;
  • tender 3: 16 september tot en met 11 oktober.

Van idee tot subsidieaanvraag

De provincie biedt de mogelijkheid uw voorlopige projectidee af te stemmen met een projectadviseur van Streekwurk in uw regio. Samen bekijken we of het idee omgezet kan worden tot een écht project dat in aanmerking komt voor subsidie. Na aanmelding van het idee neemt de adviseur binnen enkele werkdagen contact met u op.

Meld hier uw projectidee aan

Video: Hoe vraag ik subsidie aan?

Bron: YouTube

Video: Ideeën opdoen? (FRYSK)

Bron: YouTube

Video: Ideeën opdoen? (NL)

Bron: YouTube

Vragen?

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en begeleiding van het projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de website van Streekwurk. Hier kunt u ook de voorwaarden en toetsingscriteria vinden die van toepassing zijn op de subsidieregeling.

Vragen over uw subsidieaanvraag kunt u stellen aan de afdeling Subsidies van provincie Fryslân via 058 – 292 59 25 of via subsidies@fryslan.frl.

Meer informatie

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns 2016
Openstellingsbesluit IMF 2019/01

Provinciaal Blad 2018-9796 en Provinciaal Blad 2018-9801

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.